• תַפרִיט
  • תַפרִיט

אחריות חברת תעופה במקרה של אבדן מזוודות

דף הבית » אחריות חברת תעופה במקרה של אבדן מזוודות

מצאתם טעות בכתבה? יש לכם משהו להוסיף? צרו איתנו קשר.

זמן קריאה משוער: 4 דקות

נגרמו לכם נזקים כתוצאה מעיכוב בקבלת מזוודות, נזק או אובדן כבודה לאחר הטיסה. לאיזה פיצוי אתם זכאים?

המידע נמסר על ידי המועצה הישראלית לצרכנות

האם חברת התעופה אחראית לאבדן, לגניבה או לנזק לכבודה?

חוק התובלה האווירית, תש”ם – 1980 (להלן: “החוק”), קובע כי על תובלה אווירית יחולו כללים מסוימים בדבר תובלה בין-לאומית באוויר, המופיעים באמנה שנחתמה בוורשה ביום 12.10.1929, ותוקנה בשנת 1955 ובשנת 1975 (להלן: “אמנת ורשה המתוקנת” או “האמנה”). 

סעיף 10 לחוק קובע כי לפי האמנה המתוקנת, מגביל את עילות התביעה כנגד המוביל האווירי המוקנות ללקוח, לעילות מכוח האמנה בלבד. 

מטרת האמנה ליצור איזון בין אינטרס חברות התעופה לבין אינטרס לקוחותיהם: מחד, האמנה קובעת כי חברות התעופה אחראיות לנזקים שעלולים להיגרם במהלך הטיסה), ומאידך, גובה הפיצוי מוגבל. 

סעיף 19 לאמנה קובע כי “המוביל יישא באחריות לנזק שנגרם מחמת איחור בתובלה אווירית של נוסעים, כבודה או טובין”. ואולם, בסעיף 20 לאמנה נאמר: “לא יישא המוביל באחריות אם יוכיח שהוא, משמשיו וסוכניו נקטו בכל האמצעים הדרושים למניעת הנזק או שלא הייתה בידיו או בידיהם כל אפשרות לנקוט בהם”. במקרה זה, המוביל פטור מאחריות.

האם חברת התעופה אחראית למזוודות מרגע שנמסרו לה ועד להחזרתן לנוסע?

סעיף 18 (1) לאמנה קובע כי המוביל ישא באחריות לנזק שנגרם במקרה של השמדה, אבדן או נזק של כבודה רשומה או טובין, אם המקרה שגרם לנזק אירע תוך כדי ההובלה האווירית 

בכל מקרה, סעיף 20 לאמנה מטיל על המוביל את הנטל להוכיח כי הוא נקט בכל האמצעים הדרושים למניעת הנזק או שלא הייתה בידיו כל אפשרות לנקוט בהם. 

יש לציין כי על פי סעיף 18 (2) לאמנה, הובלה אווירית “כוללת את תקופת הזמן שבה מצויים הכבודה או הטובין בהשגחתו של המוביל אם בשדה התעופה, אם בתוך כלי טיס ואם- במקרה של נחיתה מחוץ לשדה תעופה – בכל מקום שהוא”. בית המשפט המחוזי* קבע כי ביכולתו ואף מחובתו של המוביל האווירי לפקח אף על דרך פעולתה של רשות שדות התעופה בעת הטיפול במזוודות.

בית המשפט** נדרש לנושא במקרה של איחור בקבלת המזוודות לתובעים ששבו ארצה מטיול מאורגן בתורכיה.  בית המשפט קבע כי חברת התעופה לא הביאה כל ראייה לכך שהמזוודות נותרו בנתב”ג בשל מחדל של רשות שדות התעופה.

בפסק דין אחר*** נקבע העיקרון שמרגע שנמסר מטען למוביל הוא אחראי לו. כן קבע בית המשפט שהאחריות ונטל ההוכחה לגבי נסיבות האבדן מוטלות על המוביל.

———————————————————————————————-

* בר”ע (מחוזי ת”א) 2224/02 קיבריש טורקיש אייר ליינס נ’ קוגן

** תק 1298/08 קריגר ואח’ נ’ איילה נסיעות ותיירות בע”מ וחברת תעופה ONUR AIR 

***ת”ק (רח’) 2229/01 קוגן אביאל נ’ השטיח המעוף

האם קיימת הגבלה לפיצוי בגין אבדן או נזק?

סעיף 22(2) לאמנה מגביל את סכום הפיצוי המרבי שאפשר לקבל בגין אבדן או איחור בהובלת כבודתו לסכום השווה ל- 17 “זכויות משיכה מיוחדות” (SDR) – על פי שער החליפין הנוכחי – לכל קילוגרם ממשקלם של הפריטים שהובלתם נתאחרה או אבדה (אפשר לעיין במדד ה-SDR באתר קרן המטבע העולמי לחישוב הפיצוי). כעת הפיצוי עומד על כ-20$ לקילוגרם. אין הגבלת אחריות אם הנוסע הצהיר בעת העברת הכבודה לידי המוביל הצהרת ערך מיוחדת ושילם תשלום נוסף, אם היה צורך בכך, ובמקרה זה המוביל אחראי עד הסכום המוצהר. –

האם הנוסע זכאי לתבוע את מלוא הנזק?

בהתאם לסעיף 25 לאמנה, בהובלת נוסעים וכבודה הגבלת האחריות המפורטת בסעיף 22 לא תחול, אם הנזק נובע ממעשה או ממחדל של המוביל, שליחיו או סוכניו, שנעשו בכוונה לגרום נזק או בפזיזות ובידיעה שקרוב לוודאי ייגרם נזק. משמעות הדבר היא, שאם הנוסע מבקש לתבוע פיצוי גבוה יותר מהקבוע באמנה, עליו להוכיח כי הנזק נגרם כתוצאה ממעשה או ממחדל של המוביל.

האם חברת תעופה אחראית לנזק שנגרם בשדה התעופה?

ביהמ”ש* קבע כי הטענה שלחברת תעופה אין כל בקרה לגבי מה שנעשה עם המזוודות וכל התהליך נעשה אוטומטית ע”י רשות שדות התעופה וע”י   מחלקת הביטחון ולחברת התעופה אין נציג שעומד וסופר את המזוודות – טענה זו עומדת בסתירה לחובות המוביל מכוח כללי רשות שדות התופעה (פריקת כלי טייס וטעינתם), התשמ”ח-1988 והאחריות המוחלטת היא של המוביל (עפ”י האמנה). בנוסף קבע ביהמ”ש כי הימנעות מחובתה לפעול לבדיקת הליך תקין של קליטת המזוודות מהווה מחדל, ובנסיבות אלו אין הגבלת האחריות וניתן לתבוע את מלוא הנזק.

———————————————————————————————-

* בת.ק. (ת”א) 8767/05 שחר בני וחביב רן נ’ אירוה נדלינג ונתיבי אויר בולגריים (השופט אביחי דורון)

האם אפשר לתבוע פיצוי בגין עגמת נפש?

בדרך כלל בתי המשפט אינם פוסקים פיצוי נוסף לאור עקרון ייחוד העילה שנקבע בסעיף 10 לחוק, הקובע כי אחריותו של המוביל תבוא במקום אחריותו לפי כל דין אחר. אולם ישנם בתי משפט לתביעות קטנות אשר פוסקים פיצוי נוסף.

מה עלי לעשות אם המזוודה לא הגיע ליעדה?

במקרה כזה יש למלא מיד טופס הצהרה ולמסור אותה לנציג חברת התעופה בדלפק בשדה התעופה. 

חשוב לדעת: תביעה לפיצוי מכוח האמנה תוגש עד שנתיים מיום האירוע.

טיפים

• שקלו לרכוש ביטוח נוסעים וכבודה לאחר שתשוו בין הכיסויים שמציעות חברות הביטוח. עיינו היטב בפוליסה – היא קובעת את זכויותיכם ואת חובותיכם לקבלת דמי הביטוח.

• לכל מזוודה הצמידו תג זיהוי ובו כל המידע הדרוש לאיתור בעליה: שם, כתובת בארץ ובמדינת היעד, טלפון בארץ ובחו”ל.

• בדקו שדייל הקרקע הצמיד את תג היעד הנכון לכל מזוודות.

• אם המזוודה לא הגיעה ליעד, אל תעזבו את שדה התעופה לפני שתמסרו טופס הצהרה בדלפק חברת התעופה. על חברת התעופה להדריך אתכם כיצד למלא את הטפסים המתאימים. בררו מול חברת התעופה מה גובה הפיצוי המגיע לכם לכיסוי ההוצאות הראשונות (בגדי החלפה, ציוד רחצה, תרופות וכו’) עד לאיתור המזוודה והחזרתה.

• במידה שהמזוודה אבדה וניזוקה, זכותכם לתבוע את חברת התעופה לקבלת פיצוי המגיע לכם. אם חברת התעופה לא משלמת את הפיצוי המגיע לכם, יש להגיש תביעה לא יאוחר משנתיים מיום האירוע.

• אם רכשתם ביטוח אבדן ונזק לכבודה, בדקו מול חברת הביטוח כיצד עליכם לנהוג לקבלת דמי הביטוח.

מאמר קשור גובה הפיצוי בגין אובדן כבודה


על פי סעיף 27א לחוק הגנת זכויות יוצרים: אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות למידע/צילומים/תמונות/סרטים המגיעים לידנו. אבל, אם זיהיתם מידע/צילום/תמונה שאתם מחזיקים בזכויותיהם ולא ניתן קרדיט (בשוגג), אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש או לבקש לתת קרדיט, וזאת באמצעות פנייה למייל support@tiulim.net.


צרו קשר עם ורדה לתכנון הטיול שלכם