מתי להחליף אופניים?

החלפה של כל האופניים מומלצת כאשר יש תיקונים חוזרים. שבשילדה סימני סדק או שהתעקמותה.
תחזוקת אופניים שוטפת חשובה לכל רוכב, כך תאריכו את חיי האופניים שלכם.