המועצה לצרכנות, בעניין מכירת כרטיסי טיסה וחבילות נופש לקטינים

מכתב שקיבלתי מעופר מרום, מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות

לכבוד

התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל

קויפמן 2 בית הטקסטיל

תל-אביב 6801294

 

שלום רב,

הנדון: עמדת המועצה לצרכנות בעניין מכירת כרטיסי טיסה וחבילות נופש לקטינים

 

הריני מתכבד לפנות אליכם בעקבות מספר פניות שהגיעו למועצה הישראלית לצרכנות ובהן מלינים הצרכנים על מכירה של כרטיסי טיסה וחבילות נופש לחו"ל לקטנים, ללא אישור הוריהם.

התלונות אשר הגיעו למועצה מתארות סיטואציות בהן קטינים מבצעים רכישה באמצעות כרטיסי האשראי של הוריהם וזאת מבלי שההורים מודעים לעצם הרכישה.

המועצה סבורה כי מכירה כאמור, עלולה להעלות חשש לכאורה להפרה של הוראות הדין וזאת בהתאם לפירוט שיובא להלן.

 

המסגרת המשפטית

  1. הוראות סעיף 4 לחוק הכשרות משפטית והאפוטרופסות קובעות כדלקמן:

"4.  פעולה משפטית של קטין טעונה הסכמת נציגו; ההסכמה יכולה להינתן מראש או למפרע לפעולה מסויימת או לסוג מסויים של פעולות. יכול נציגו של קטין לבטל הסכמתו לפעולה כל עוד לא נעשתה הפעולה."

הסייג הקבוע בדין לבטלות פעולותיו של קטין הנו הסייג המנוי בסעיף 6 לפיו:

6". פעולה משפטית של קטין שדרכם של קטינים בגילו לעשות כמוה, וכן פעולה משפטית בין קטין לבין אדם שלא ידע ולא היה עליו לדעת שהוא קטין, אינה ניתנת לביטול כאמור בסעיף 5, אף שנעשתה שלא בהסכמת נציגו, אלא אם היה בה משום נזק של ממש לקטין או לרכושו."

 

  1. תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), תשס"ג-2003, קובעות גם הן בסעיף 3(39(ב) את חובת הסוכן לגלות לצרכן:

"(ב) מידע הנחוץ לשם יציאה מהארץ וכניסה למדינות הנכללות בחבילת התיור (להלן – מדינות היעד), לרבות תקופת תוקף דרכונים, הצורך באשרות כניסה, וכל דרישת אחרת של מדינות היעד המהווה תנאי כניסה אליהן;"

 

  1. ובנוסף נוהל מס' 6.4.3 לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול קובע כללים המחייבים קטין להצטייד באישור הוריו או האפוטרופוסים החוקיים שלו בעת יציאה מגבלות הארץ ללא ליווי.

 

עמדת המועצה

  1. לעמדתנו, הסייגים הקבועים בסעיף 6 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אינם חלים על עסקה זו, שכן סוכן הנסיעות מודע לגילו של הצרכן בעת ביצוע ההזמנה ואין מדובר בפעולה שדרכם של קטינים לבצע, ולראייה, הנוהל שפורט מעלה, המחייב אישור הוריו של הקטין טרם יציאתו מגבולות המדינה.

 

  1. עוד יצוין, כי ישנה חשיבות מכרעת לשיתוף הפעולה מצד סוכני הנסיעות לצורך טיפול בסוגיה הרגישה של יציאת קטינים מן הארץ, הן מבחינת ביקורת הגבולות והן מבחינת הדין הצרכני.

 

  1. לעמדת המועצה כי שעה שהקטין אינו יכול לצאת את גבולות המדינה ללא אישור הוריו, הרי שאין זה ראוי כי יוכל לבצע רכישה של כרטיסי טיסה ללא אישורם, ומתן אפשרות כאמור, מבלי ליידע את הקטין על הצורך באישור או בדרישה להצגת אישור שכזה, מעלה חשש להטעיה במחדל בניגוד לסעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 וכן מהווה הפרה של הוראות סעיף 3 (3)(ב) תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), תשס"ג-2003, בנוגע לתנאים הדרושים לצרכן לצורך יציאתו מהארץ.

 

  1. מכיוון שסוכנויות הנסיעות בוודאי מודעות לגיל הקטין בשלב הזמנת כרטיס הטיסה, ובהתאם ראוי לדרוש  אישור בכתב של ההורה או טופס יציאה מהארץ עבור הקטין, עוד בטרם ביצוע העסקה והנפקת כרטיסי הטיסה. דרישה זו תמנע מצבים בהם עסקה מסוג זה מתבצעת ללא ידעתו של ההורה, כפי שמדווחים הצרכנים, ותמנע בקשות ביטול בדיעבד ונזק הן לסוכן והן לחברות התעופה.

 

  1. נדמה שניתן להסדיר סוגיה זו ללא התערבות הרגולטור ולשם כך אודה על התייחסותכם בהקדם.

 

בברכה,

עופר מרום מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות

 

 

חדשות בתיירות המועצה לצרכנות, סוכני נסיעות

רוצים לעזור לאתר טיולים? לחץ כאן

גישה חדשה כאן הסוכנים נלחמים עליך ולא שאתה תרדוף אחרים

התגובות שלך

אתה צריך להיות מחובר לשלוח תגובה

מידע על יאיר טיולים

מטייל מזה 45 שנה, בוגר בית ספר לתיירות, עוסק במידענות בצרכנות, תיירות, פנאי ונופש.
שתפו את חבריכם שגם הם ייהנו מהמידע שבאתר

לקבלת מידע על מסלולי טיול, ארועים, טיפים

כתבות אחרונות