• תַפרִיט
  • תַפרִיט

חברת התעופה קרסה – אך הנוסעים לא יקבלו חזרה את כספם

דף הבית » חברת התעופה קרסה – אך הנוסעים לא יקבלו חזרה את כספם

מצאתם טעות בכתבה? יש לכם משהו להוסיף? צרו איתנו קשר.

זמן קריאה משוער: 4 דקות

KTo288 licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0Unported

לאחר שהנוסעים הפסידו את טיסתם וכספם בשל קריסתה של חברת התעופה האיסלנדית WOW AIR, הם דרשו לקבל חזרה את כספם מסוכנות הנסיעות בטענה כי היה עליה להזהיר אותם מפני קריסה הכלכלית של חברת התעופה. אולם בית המשפט דחה את תביעתם, תוך שקבע כי הנוסעים לא הוכיחו שסוכנות הנסיעות ידעה מראש על מצבה הכלכלי של חברת התעופה.

 

במסגרת פסק דין שניתן על-ידי בית משפט לתביעות קטנות בהרצליה, נדונה תביעה שהגישו 4 נוסעים כנגד סוכנות נסיעות וחברת ביטוח, בה הם טענו בין היתר, כי הם רכשו אצל סוכנות הנסיעות בחודש נובמבר 2018 ארבעה כרטיסי טיסה בעלות של 11,540 ₪ (2,885 ₪ לכרטיס), לטיסות מישראל לאיסלנד וחזרה שהפעילה חברת התעופה האיסלנדית, ובמקביל אף הזמינו את שאר מרכיבי החופשה כגון – השכרת רכב, בתי מלון ואטרקציות. בנוסף, לאחר רכישת כרטיסי הטיסה, רכשו הנוסעים בעלות של 1,000 ₪ (250 ₪ לנוסע) ביטוח מפני ביטול טיסה.

 

אולם לדאבונם של הנוסעים, כעבור מספר חודשים לאחר רכישת כרטיסי הטיסה, חברת התעופה קרסה וכל טיסותיה בעולם בוטלו, וכתוצאה מכך הפסידו הנוסעים הן את טיסתם והן את כספם. ביום בו נודע לנוסעים על כך שחברת התעופה קרסה, הם פנו לסוכנות הנסיעות וביקשו לבטל את כרטיסי הטיסה, אולם נענו כי הדבר לא אפשרי, תוך שנאמר להם כי לו היו הם פונים ומבקשים לבטל את הזמנת כרטיסי הטיסה מספר שעות לפני שנודע על קריסת חברת התעופה, היה ניתן לדרוש החזר על כך מחברת הביטוח.

 

במסגרת ההליך המשפטי טענו הנוסעים, כי הם פנו לסוכנות הנסיעות יום לפני שחברת התעופה קרסה, וביקשו לבטל את כרטיסי הטיסה עקב נסיעה לא צפויה לארה”ב בתאריכים הסמוכים למועד טיסתם לאיסלנד, אולם הביטול לא בוצע לפני קריסת חברת התעופה, וכן הוסיפו וטענו כי היה על סוכנות הנסיעות להזהיר אותם מפני קריסתה הצפויה של חברת התעופה, וכי היה עליה לדעת לאור היכרותה עם הענף – על מצבה הכלכלי הקשה של חברת התעופה, ולדאוג לעדכן אותם על כך מבעוד מועד על מנת שישקלו את צעדיהם בטרם רכישת הכרטיסים.

עוד טענו הנוסעים כי בהתאם לתקנות שירותי התיירות, קיימת חובת גילוי על סוכני נסיעות של כל מידע שיכול לגרום ללקוח להימנע מרכישת חבילת נופש או כרטיס טיסה, ואף הפנו בתביעתם לקטעי מדיה בהם ניתן היה לראות כי עניין קשייה הכלכליים של חברת התעופה הוזכרו מספר חודשים לפני קריסתה, ולכן טענו כי היה מדובר בנושא שהיה ידוע בענף התעופה וכי היה על הסוכנות ליידע אותם על כך. בנוגע לחברת הביטוח שמכרה לנוסעים את כרטיסי הטיסה טענו הנוסעים בין היתר, כי עליה לשפות אותם בגין ביטול הטיסה, בהתאם לחבותה של חברת הביטוח על פי פוליסת הביטוח שרכשו.

סוכנות הנסיעות טענה מנגד בין היתר, כי לא היה לה כל ידיעה בנוגע לקריסתה הצפויה של חברת התעופה, וכי אין בשמועות או בכתבות בעיתונות או במדיה אחרת כדי לקבוע כי נפילתה הייתה בידיעה. עוד טענה הסוכנות כי היא שימשה כמתווכת בין חברת התעופה לבין הנוסעים, ופעלה לרכוש עבור הנוסעים את כרטיסי הטיסה והעברתם אליהם, ולאחר מכן הושלם תפקידה ואחריותה, וכי זה אין באחריותה לספק ללקוחותיה את שירותי הטיסה עצמם. עוד הבהירה הסוכנות, כי היא העבירה את כספי הכרטיסים לחברת התעופה, ולאחר קריסתה של חברת התעופה היא ניסתה לפעול להשבת עלות כרטיסי הטיסה לנוסעים אך ללא הצלחה.

חברת הביטוח טענה בין היתר, כי פוליסת הביטוח שרכשו ממנה הנוסעים חלה רק במקרה בו הנוסעים עצמם מבקשים לבטל מיוזמתם את הטיסה, בעוד שבמקרה זה בקשת הביטול נעשה רק לאחר שנודע לנוסעים על קריסת חברת התעופה, ולטענתה לא התקבלה כל בקשה לביטול הטיסה מטעם הנוסעים לפני ההודעה של חברת התעופה על קריסתה.

השופט יוסי ברכיה מבית משפט לתביעות קטנות בהרצליה דן בטענות הצדדים, והחליט לדחות את תביעתם הן כנגד סוכנות הנסיעות והן כנגד חברת הביטוח.

השופט ציין כי לא יכול להיות ספק, כי לו היה ידוע לסוכנות הנסיעות על כך שחברת התעופה נמצאת בסכנת פירוק, היה אסור לה למכור כרטיסים ללקוחותיה, ואם הייתה עושה זאת, היא הייתה מעוולת בפני לקוחותיה, ומפרה את חובות הנאמנות כלפיהם. עוד ציין השופט, כי מוטלת על סוכנות הנסיעות חובת זהירות ונאמנות כלפי לקוחותיה, גם במצב בו נודע לסוכנות בין מועד מכירת הכרטיסים ועד למועד קריסתה של חברת התעופה, כי חברת התעופה נמצאת בקשיים כלכליים ממשיים, ויש סיכוי סביר כי לא ניתן יהיה לממש את כרטיסי הטיסה. במקרה כזה, על סוכנות הנסיעות ליידע את לקוחותיה על סיכון כזה, על מנת שיוכלו לכלכל את צעדיהם בהתאם.

יחד עם זאת השופט קבע, כי במקרה זה לא הוכח על-ידי הנוסעים כי סוכנות הנסיעות ידעה על קשייה הפיננסים של חברת התעופה או כי היא עומדת מפני קריסה, ולא ניתן להסתמך על קטעי עיתונות או שמועות שהיו בענף התעופה, כדי לקבוע כי סוכנות הנסיעות ידעה מבעוד מועד או אמורה הייתה לדעת על הקריסה הצפויה של חברת התעופה. בנוסף צוין, כי הנוסעים אף הודו שהם ביקשו לבטל את כרטיסי הטיסה רק בעקבות הידיעה על קריסת חברת התעופה. לאור זאת קבע השופט כי לא עלה בידי הנוסעים להוכיח שסוכנות הנסיעות התרשלה במקרה זה, ולכן החליט לדחות את תביעתם של הנוסעים כלפיה.

 

כאן המקום להבהיר, כי במקרים של ביטול טיסה על-ידי חברת התעופה, חלים בישראל הוראותיו של חוק שירותי תעופה, הידוע גם בכינויו חוק טיבי, אשר נחקק בכדי להסדיר את זכויות הנוסעים במקרים של ביטול טיסה על-ידי חברות התעופה. אולם, במקרים בהם הטיסה בוטלה מעל 14 יום מראש, חברות התעופה פטורות מלשלם לנוסעים פיצוי כספי בגין ביטול הטיסה, אך עדין מחויבות להחזיר לנוסעים את מלוא התמורה ששולמה על-ידם עבור הכרטיסים. אולם במקרה זה בו חברת התעופה קרסה, הרי שלא ניתן לנקוט נגדה בהליך משפטי בישראל, ולכל היותר ניתן להגיש נגדה תביעת חוב אל מפרק החברה בחו”ל.

בנוגע לאחריותה של סוכנות הביטוח שהנפיקה לנוסעים פוליסה לביטול טיסה, ציין השופט כי המונח “ביטול טיסה” מוגדר במסגרת אותה פוליסה כביטול הנעשה ביוזמת המבוטח בלבד, וכן ציין כי במסגרת הפוליסה ישנם מספר סייגים לאחריות המבטחת לשפות את הנוסעים, הכוללים בין היתר מקרה ובו ביטול הטיסה נעשה ביוזמת חברת התעופה.

 

לאור זאת קבע השופט, כי ביטול טיסה על פי פוליסת הביטוח שנרכשה על-ידי הנוסעים חייב להיעשות ביוזמת הנוסע בלבד על מנת שהנוסעים יהיו רשאים לקבל החזר על כך מחברת הביטוח, והפוליסה לא מכסה ביטול טיסה שמקורו בביטול על-ידי חברת התעופה, למעט במצב בו מועד הודעת הביטול התקבלה מהמבוטח לפני הודעת ביטול הטיסה על-ידי חברת התעופה, ולכן החליט לדחות את תביעתם של הנוסעים גם כנגד חברת הביטוח.

לסיכום, השופט החליט לדחות את תביעתם של הנוסעים הן כנגד סוכנות הנסיעות, לאחר שקבע כי הנוסעים לא הצליחו להוכיח במקרה זה שהסוכנות התרשלה או ידעה מראש על קריסתה הצפויה של חברת התעופה, והן את תביעתם של הנוסעים כנגד חברת הביטוח לאחר שקבע כי פוליסת הביטוח מפני ביטול טיסה שרכשו הנוסעים מחברת הביטוח במקרה זה לא חלה, מאחר וביטול הטיסה נעשה על-ידי חברת התעופה ולא ביוזמתם של הנוסעים.

 

מאמר זה נכתב על-ידי עורך דין לענייני תעופה אהוד פאי.

אין במאמר זה בכדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי

 


על פי סעיף 27א לחוק הגנת זכויות יוצרים: אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות למידע/צילומים/תמונות/סרטים המגיעים לידנו. אבל, אם זיהיתם מידע/צילום/תמונה שאתם מחזיקים בזכויותיהם ולא ניתן קרדיט (בשוגג), אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש או לבקש לתת קרדיט, וזאת באמצעות פנייה למייל support@tiulim.net.


צרו קשר עם ורדה לתכנון הטיול שלכם