• תַפרִיט
  • תַפרִיט

מסלולי טיולים בקברי צדיקים בצפת והסביבה

דף הבית » מסלולי טיולים בקברי צדיקים בצפת והסביבה

מצאתם טעות בכתבה? יש לכם משהו להוסיף? צרו איתנו קשר.

זמן קריאה משוער: 40 דקות

כתיבה ועריכה לשונית פלד יעל

 

קברי צדיקים בעיר צפת

קברי צדיקים בבית הקברות שבצפת

דרך הגעה: תיסעו בכביש 89 עד הפנייה המובילה לאזור התעשייה. תעברו אותה ותמשיכו עד לכיכר שממנה תמשיכו כחמש מאות וחמישים מטרים עד שתגיעו לבית הקברות של צפת.

 

קבריהם של רבי יהושע בן חנניה, של בארי ושל בנו הושע

מסלול: תלכו בשביל המוביל ממקווה האר”י לחלקו המערבי של בית הקברות עד שתראו מבנה שלו כיפה שבו ממוקמת חלקת הקבר של בארי וחלקת הקבר של בנו הושע.

רבי יהושע בן חנניה

רבי יהושע בן חנניה הוא תנא שחי בדור השני. הוא  היה תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי וחברם של רבן גמליאל, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי אלעזר בן עזריה ורבי יוחנן בן נורי. בנוסף הוא היה מוריהם של רבי עקיבא, רבי ישמעאל, רבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר חסמא. אף הוא היה נגן ומשורר. זאת ועוד הוא שימש בתפקיד אב בית הדין של רבן גמליאל ובתפקיד ראש ישיבת פקיעין. לבסוף הוא נחשב לאחד מחכמי יבנה ולגדול המתווכחים היהודיים עם פילוסופים שונים. ביום הכיפורים עולים לקברו כדי להתפלל לאלוהים.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

בארי

בארי הוא דמות מקראית שנקרא גם בארה. הוא היה נביא ושימש בתפקיד נשיא שבט ראובן. מלך אשור הגלה אותו ועמו יחד כל שבט ראובן. הוא קיבל את שמו בשל ראובן שהיה מעוניין לחלץ מהבאר את אחיו יוסף ובשל שהיה גדול הדור.

יום פטירתו אינו ידוע.

הושע בן בארי

הושע בן ארי נחשב לאחד הנביאים הגדולים שפעל במשך תשעים שנה שהיוו את השנים האחרונות של ממלכת ישראל או כפי שהוא קרא  לה “ממלכת אפרים”.

יום פטירתו אינו ידוע.

יש הטוענים שהוא קבור בכפר חיטין ויש הטוענים שהוא קבור במירון.

קבריהם של רבי פנחס בן-יאיר, של האר”י הקדוש, של רמ”ק, של מבי”ט,של רדב”ז, של רבי שלמה אלקבץ, של רבי אלעזר אזכרי, רבי דוד שלמה  אייבשייץ של בעל הייסורים ושל רבי אברהם דוב                     

רבי פנחס בן יאיר

רבי פנחס בן יאיר הוא תנא בן הדור השלישי. יש הטוענים שהוא היה חמיו של רבי שמעון בר יוחאי ואילו מצד שני יש הטוענים שהוא היה חתנו של רבי שמעון בר יוחאי. הוא נחשב  לאחד מחכמי המשנה שהשתתף במרד נגד הרומאים. בנוסף הוא כתב את ספר הזוהר. מסביבה של חלקת הקבר גדלים עצי תאנה שעליהם יש שקיות פלסטיק שנועדו כדי שהמבקרים ישימו שם פתקי תפילה, בקשה או משאלה. אף נהוג לעלות לקבר בשעת משבר. כדי שכל מה שתבקשו יתגשם, עליכם להקיף את הקבר.

יום פטירתו אינו ידוע.

רבי יצחק לוריא – האר”י הקדוש

האר”י הקדוש היה תלמידיהם של רבי חיים ויטל ורבי יוסף אבן טבול, מוריהם של רבי בצלאל, של רבי משה קורדובירו, של רבי משה נג’ארה, של רבי יוסף ארזין, של רבי יהודה רומנו, של רבי ישראל, של רבי דוד בן זמרא ושל רבי מרדכי ובעלה של בת רבי מרדכי. בנוסף הוא לימד קבלה, שימש בתפקיד דרשן בנושא קבלה בבית הכנסת האכנזי. זאת ועוד הוא כתב את ספר “עץ החיים”, “עמק המלך” ו-שמונה שערים”, ואף ספרי פיוטים. בתחילה לא הפיצו את כתביו, אך בהמשך רבי ישרא סרוק הפיץ אותם באיטליה. לבסוף הוא נחשב לגדול מקובלי צפת במאה השש עשרה ושלט בתורת הקבלה.

יום פטירתו  בחמישה באב.

 

רבי משה קורדובירו

רמ”ק היה תלמידו של רבי יוסף קארו, רבי שלמה אלקבץ ורבי יעקב בירב, מוריהם של האר”י הקדוש, של רבי אליהו די וידאש,של רבי מרדכי דאטו, שלרבי מנחם עזריה מפאנו, של רבי משה מרומי ושל רבי חיים ויטאל. בנוסף הוא שלט בהלכה, בתלמוד ובקבלה. זאת ועוד הוא כתב ספרי קבלה, ספרי מוסר וספרי פירוש לתפילה. אף הוא שימש בתפקיד דיין וראש ישיבת צפת. לבסוף הוא נחשב לאחד ממקובלי צפת במאה השש עשרה.

יום פטירתו  ב-כ”ג בתמוז.

רבי משה מטראני

רבי משה מטראני היה תלמידו של רבי אהרון מטראני  ורבי יעקב בירב, מוריהו של רבי יום טוב צהלון וחברו של יוסף קארו. בנוסף הוא היה חבר בבית דינו של רבי יעקב בירב ושימש בתפקיד פוסק. זאת ועוד הוא שימש בתפקיד ראש ישיבה וראש בית הדין של רבי יעקב בירב.אף הוא כתב את ספרי השאלות והתשובות, “קריית ספר” ו”בית האלוהים”, וספרי קבלה לצד ספרי פירוש לספרים “התחייה והפדות”ו- “אגרת גאולת עולם” של רס”ג וספרי פירוש לספרי שירה. לבסוף הוא נחשב לאחד מחכמי צפת בתקופת המאה השש עשרה.

יום פטירתו ב-כ”ג בניסן.

רבי דוד בן שלמה אבן זמרא

רדב”זשימש במצרים בתפקיד אב בית הדין של רבי יצחק הכהן, ראש ישיבת רבי יצחק הכהן,  ומנהיגה של יהדות מצריים. בנוסף הוא היה גבאי צדקה ואחראי על הרכוש הציבורי. זאת ועוד הוא היה מורהו של רבי בצלאל. אף הוא עסק בשאלות ותשובות בגמרא. גם הוא כתב ספרי קבלה ושאלות ותשובות. לבסוף הוא כתב פירוש למשנתו של הרמב”ם, ,למצוות התורה ולשיר השירים.

יום פטירתו ב-כ”א בחשוון.

 

רבי  שלמה אלקבץ

רבי שלמה אלקבץ נחשב למקובל שעסק בתורת הנסתר. בנוסף הוא כתב את הספרים “מנות הלוי”, “בית אדני”, “עבותות אהבה”, “איילת אוהבים”, “שורש ישי” ו-“ברית הלוי”. זאת ועוד הוא כתב את תיקון ליל שבועות. אף הוא היה פייטן ואחד מפיוטיו הידועים הוא “לכה דודי” המוכר מסידור התפילה.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

רבי אלעזר אזכרי

רבי אלעזר אזכרי היה תלמידו של רבי יוסף סאגיס ורבי יעקב בירב. בנוסף הוא ייסד את החבורה” סוכת שלום” שנועדה כדי להחזיר את עם ישראל בתשובה, ובעקבות זאת כתב את “ספר החרדי” העוסק במצוות התורה. זאת ועוד הוא כתב פיוטים שהושפעו מהפייטנים הספרדים כגון רבי יהודה הלוי ואברהם אבן עזרא. אחד הפיוטים הידועים שלו הוא “ידיד נפש”. אף הוא כתב פירושים למסכת נדרים ולמסכת גיטין הלקוחות מהתלמוד הבבלי ופירושים למסכת ברכות ולמסכת ביצה הלקוחות מהתלמוד הירושלמי. גם הוא פירש את מגילת איכה.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

רבי דוד שלמה אייבשייץ מסראקע

רבי דוד שלמה אייבשייץ היה עילוי עוד מילדותו ובעקבות זאת היה תלמידו של רבי מאיר מרגליות. בנוסף הוא כתב ספרים בשמם של סבו , אביו וחמיו, ספרי הלכה,ספרי תלמוד, ספרי מוסר כגון “מגילת סתרים”, ספרי פרשנות על ספרי התנ”ך כגון “משוש כל המתאבלים” שנכתב על מגילת איכה וספרי דרשות חסידיות. . בנוסף הוא היה אדמו”ר ופוסק בכמה קהילות יהודיות. בנוסף הוא שימש בתפקיד ראש ישיבת נדבורנא וראש חברא קדישא. זאת ועוד הוא עסק בפרישות, בתעניות, בסיגופים ובחלומות. אף הוא יצא נגד תנועת ההשכלה ופעל למען תנועת החסידות. גם הוא עבד ברבנות קהילת חורוסקוב, קהילת בודזאנוב . לבסוף הוא הקים ישיבה ועבד שם בתפקיד המורה.

יום פטירתו ב-כ”ב בחשוון.

 

רבי לייב מטערקעש

רבי לייב היה תלמידו של בעל התניא. בנוסף הוא נחשב לאחד מראשוני חסידי חב”ד שהקימו והתיישבו ביישוב חברון והיה אחד ממנהיגי האברכים הצעירים.כינויו קשור לייסורים הרבים שעבר בשל התנגדותם של רבים לתנועת החסידותשאליה היה קשור.ביום אזכרתו נהוג להשתטח על קברו כדי לקרוא פרקי תהילים ולהתפלל לישועה.

 יום אזכרתו ב-ט”ו בחשוון.

 

רבי אברהם דוב מאווריטש

אד”ם היה תלמידו של הבעל שם טוב, של רבי מנחם נחום ושל רבי לוי יצחק. בנוסף הוא השתייך לתנועת החסידות. זאת ועוד הוא כתב את בספר “בת עין”. אף הוא שימש בתפקיד אב בית הדין. לבסוף הוא שיקם את צפת לאחר רעידת האדמה.

יום אזכרתו ב-י”ב בכסלו.

קברו של רבי יששכר דב בער מזלוטשוב

דרך הגעה: מקברו של האר”י תיפנו שמאלה ותלכו בשביל עד שתראו את חלקות הקבר של רבי יששכר דב בער מזלוטשוב, של רבי יוסף קארו.

רבי יששכר דב בער מזלוטשוב

רבי יששכר דב בער היה תלמידם של המגיד ממזריטש, של רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ורבי לוי יצחק מברדיטשוב. בנוסף הוא שימש בתפקיד ראש בית הדין של זלוטשוב. זאת ועוד הוא כתב ספרי שאלות ותשובות וספרי דרשות על התורה.

יום אזכרתו בשבעה באב.

 

רבי יוסף קארו

רבי יוסף קארו היה תלמידו של רבי יעקב בירב. בנוסף הוא כתב את הספרים “שולחן ערוך, “כסף משנה”,  “בית יוסף”, “בדק בית”, “שולחן ערוך”, “מגיד מישרים, “כללי הגמרא” ו-“אבקת רוכל”. זאת ועוד הוא עסק בשאלות ותשובות. אף הוא שימש בתפקיד חבר בית הדין של רבי יעקב בירב. גם הוא  הקים בית כנסת, בית מדרש  וישיבה. לבסוף הוא נחשב לאחד מגדולי הרבנים והפוסקים בכל הדורות

יום פטירתו ב-י”ג בניסן.

 

קברו של רבי חיים טורר

דרך הגעה: מקברו של האר”י תיפנו שמאלה ותלכו עד שתגיעו לבית יוסף. שם תיפנו שמאלה ותלכו כשלושה מטרים. משם תיפנו שמאלה ותלכו כשמונה מטרים עד שתגיעו למערה שבה ממוקמות חלקות הקבר של רבי חיים טורר.

רבי חיים טורר

רבי חיים טורר היה תלמידיהם של רבי דובער ורבי יחיאל מיכל. בנוסף הוא שימש בתפקיד אב בית הדין של מוהילוב ושל קישינוב. זאת ועוד הוא נאבק לביטולן של שתי גזרות שהטילה הממשלה האוסטרית. אף הוא שלט בתורה ובקבלה ונהג להעביר מהידע שלו לאנשים אחרים. גם הוא כתב את הספרים “ארץ החיים, “באר מים חיים”, “סידורו של שבת” ו-“שער התפילה”. לבסוף נתפס בו הכינוי איש השבת משום שהוא נהג להיות ער כל השבת כדי להתפלל את כל התפילות הקיימות.

יום פטירתו ב-כ”ז בכסלו .

 

קבריהם של רבי עמרם חסידא ושל רבי משה ארליך

דרך הגעה: בבית הקברות תלכו עד למקווה האר”י. מצדו הימני תוכלו לראות גרם מדרגות. תרדו במדרגות ואחרי כן תלכו כחמישים מטרים עד שתגיעו לגרם מדרגות נוסף. תעלו במדרגות ותלכו בשביל עד שתראו את מערת חכמי צפת. מצדה הימני תוכלו לראות את חלקות הקבר של רבי עמרם חסידא ושל רבי משה ארליך.

רבי עמרם חסידא

רבי עמרם חסידא, אמורא בבלי שחי בדור השני, היה חברו של רבי משה סופר. בנוסף הוא כתב הערות על התלמוד הירושלמי. זאת ועוד הוא שלט בתורה ובקבלה. לבסוף הוא היה מפורסם בפעילותו בזרם החסידות ובמעשיו הטובים.

יום אזכרתו ב-ט”ז בחשוון.

 

רבי משה אלשיך

רבי משה אלשיך היה תלמידיהם של רבי יוסף טאיטאצאק ורבי יוסף קארו ומורו של רבי חיים ויטאל. בנוסף הוא שימש בתפקיד דיין בבית דינו של רבי יוסף קארו, בתפקיד שליח ציבור שנשלח כדי לגייס תרומות, בתפקיד דרשן ובתפקיד פוסק הלכה. זאת ועוד הוא היה מורה בשתי ישיבות בצפת. אף הוא כתב מאמרים, ספרי  מוסר, ספרי פיוטים וספרי שאלות ותשובות. גם הוא פירש את התורה, את מסכת אבות, את פרקי אבות ואת ההגדה של פסח. לבסוף הוא כתב קינות על חורבן בית המקדש ועל גלות השכינה

יום אזכרתו ב-י”ג בניסן.

 

 

קברי צדיקים במרכז העיר צפת

קברו של נחום איש גמזו

דרך הגעה: מדרך העצמאות תמשיכו עד הכיכר הסמוכה לתחנה המרכזית. משם תמשיכו ישר עד שתגיעו לרחוב ז’בוטינסקי. שם תיסעו כשמונה מאות מטרים עד שתגיעו לכיכר שבה תיפנו שמאלה לרחובאליהו פרומצ’נקו. תיסעו ברחוב זה כחמש מאות מטרים עד שתגיעו לכיכר שב תיפנו ימינה לרחוב הנשיא. משם תמשיכו לנסוע כמאה ושבעים מטרים ובפנייה הראשונה תיפנו ימינה. משם תיסעו כמאה ועשרה מטרים עד שתראו משמאלכם את חלקת הקבר של נחום איש גמזו.

נחום איש גמזו

נחום איש גמזו, תנא שחי בדור השני, היה תלמידו של רבי עקיבא. השם שלו יכול להתפרש לשני פירושים: הוא חי בעיר גמזו או הוא נהג לומר על כל דבר “גם זו לטובה”.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

קבריהם של רבי יוסי דמן יוקרת ומשפחתו

דרך הגעה: בצפת תיסעו כתשע מאות מטרים עד שתגיעו למפגש שבילים: שביל הפונה ימינה ושביל הפונה שמאלה. תיפנו בשביל הפונה ימינה ותמשיכו עד שתגיעו לחניון עין הוזים שבו תחנו את רכבכם.

מסלול: תעברו לצד השני ותלכו מעט עד שתראו מערה שלצדה גדל עץ תאנה שמתחתיו יש באר מים. תיכנסו למערה שבה תוכלו לראות את קבריהם של משפחת רבי יוסי דמן קרת. תצאו מהמערה ותמשיכו בשביל שלצדה כשמונה מאות מטרים עד שתגיעו לחצר קטנה שבמרכזה ממוקמת חלקת הקבר של רבי יוסי דמן יוקרת.

רבי יוסי דמן יוקרת

רבי יוסף דמן יוקרת, אמורא שחי בדור השלישי ובדור הרביעי, היה מוריהו של רבי יוסי בר אבין. בתלמוד אפשר למצוא כמה סיפורים עליו כששניים מהם מתארים את אכזריותו כלפי ילדיו.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

קבריהם של רבי בנימין בר יפת, של אנטיגנוס איש סוכו ושל רבי נתן דצוציתא

דרך הגעה: מרחוב כ”ב ילדי מעלות תיסעו שלוש מאות וחמישים מטרים ותיפנו שמאלה. אחרי כן תיפנו שוב שמאלה בעלייה חדרה לכיוון גבעת השושנה. כשתגיעו לבית הפרטי שלצדו תחנו את רכבכם.

מסלול: תלכו בשביל הפונה ימינה  ותעלו במעלה ההר עד  שתגיעו לראשו. תלכו מעט עד שתהיו מעליו של אזור חב”ד\ שוק רמלה לוד ושם תראו את חלקת קברו של אנטיגנוס איש סוכו, את חלקת קברו של אנטיגנוס איש סוכו של רבי נתן דצוציתא.

רבי בנימין בר יפת

רבי בנימין בר יפת, אמורא שחי בדור השלישי, היה תלמידיהם של רבי יוחנן ורבי אלעזר בן פדת וחברו של רבי חייא בר אבא. בנוסף הוא כתב מאמרים בנושאי הלכה ובנושאי אגדה בשמם של מוריו.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

אנטיגנוס איש סוכו

אנטיגנוס איש סוכו, תנא מתקופת הזוגות,היה תלמידו של שמעון הצדיק ומוריהם של יוסי בן יועזר איש צרידה, של יוסי בן יוחנן איש ירושלים , של צדוק ושל בייתוס. בנוסף הוא היה אחד מחכמי המשנה.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

רבי נתן דצוציתא

רבי נתן דצוציתא נחשב לאחד מגדולי בעלי התשובה וכונה עוקבן בר נחמיה.הכינוי צוציתא נוצר בשל שהמלאך פשט ידיו ולכן קיבל תשובה, בשל שמלאך אחז בציצית ראשו של רבי נתן ובשל שרבי נתן שם על ראשו נר דולק.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

קברי צדיקים בבית הכנסת על שם האר”י

דרך הגעה

 בצפת תיסעו עד התחנה המרכזית ובפנייה שלפניה תיפנו ימינה ברחוב ירושלים. תיסעו ברחוב ירושלים עד הפנייה הראשונה הפונה ימינה. תיפנו ימינה ברחוב האר”י ותמשיכו עד שתגיעו לבית הכנסת על שם  האר”. תצאו לחצר ומשם תעלו במדרגות לבית הכנסת הצדיק הלבן.

 

קברו של רבי יוסף בנאה(הבנאי)

רבי יוסף בנאה

רבי יוסף בנואה, חי בדור שבין התנאים לבין האמוראים, היה מכונה גם רבי בניה\בנייה. הוא כתב מאמרי אגדה ומאמרי הלכה. בנוסף הוא נהג לסמן מערות קבורה כדי למנוע את טומאתו של הציבור.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

קבריהם של חנה ושבעת בניה

חנה ושבעת בניה

 אנטיוכוס תפס את חנה ושבעת בניה ואחרי כן ציווה על כל אחד משבעת בניה להשתחוות לפסלים ולאכול בשר חזיר. שבעת בניה סירבו לעשות זאת, ולכן אנטיוכוס הוציא  אותם להורג בעוד חנה אמם צופה במעשה. רצח בניה הוביל להתאבדותה של חנה. מותם של חנה ושבעת בניה הוביל למרד החשמונאים.

יום פטירתם אינו ידוע.

 

קברי צדיקים במערת שם ועבר

קבריהם של רבי הרכינס ובנו רבי דוסא, של רבי נחמיה, של שמעון בן עזאי, של רבי חנניה, של שמעון בן עזאי ושלרבי חנינא בן חכינאי.

דרך הגעה: דרך הגעה:  בצפת תיסעו עד הכיכר הסמוכה לתחנה המרכזית ובפנייה שאחריה תיפנו ימינה ברחוב ירושלים. תמשיכו לנסוע כמאה וארבעים מטרים הכביש מסתעף שמאלה לרחוב הפלמ”ח. אחרי כן תיפנו ימינה ברחוב הפלמ”ח ותיסעו כחמש מאות מטרים ובעיקול שמאלה תראו מצד שמאל את בית הכנסת ותחנו את רכבכם.

מסלול: תלכו בשביל עד שתגיעו למערת שם ועבר  שבה תוכלו לראות שני חדרים: בחדר הראשון תוכלו לראות שרידים מהתקופה הממלוכית ואילו בחדר השני ממוקמות חלקות קבר של תנאים רבים.  למקום זה נהוג לבוא כדי להתפלל להורדת גשמים.

 

שם

שם הוא הבן החשוב מבניו של נוח שנחשב לתלמיד חכם.. בנוסף בזמן המבול הוא היה בן תשעים ושמונה . זאת ועוד בעודו בן מאה נולד לו בן. אף על שמו נקראות השפות השמיות הכוללות הן את שפתם של היהודים והן את שפתם של הערבים ההולכים על פי דרכו של ישמעאל. לבסוף הוא מת בהיותו בן שש מאות שנה.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

רבי דוסא בן הרכינס

רבי דוסא בן הרכינס, תנא שחי בדור הרביעי, שימש לאחד מאנשי הכנסת הגדולה. בנוסף הוא עסק בענייני הלכה.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

רבי נחמיה

רבי נחמיה, תנא שחי בדור הרביעי, מכונה בשם נהוראי מכיוון שנהג להאיר את החכמים בהלכה.בנוסף הוא היה תלמידו של רבי עקיבא ורבי יהודה בן בבא.זאת ועוד הוא נחשב לאחד מחכמי אוושא ולאחד מחכמי יבנה. אף הוא שימש בתפקיד נשיא הסנהדרין וכתב את התוספתא.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

שמעון בן עזאי

רבי שמעון בן עזאי, תנא שחי בדור השלישי, היה תלמידו וחברו של רבי עקיבא ורבי יהושע בן חנניה. בנוסף הוא היה מאורס לבתו של רבי עקיבא, עם זאת הוא לא התחתן כל חייו. זאת ועוד הוא עסק בענייני בית המקדש, סדרי קורבנות ונזיקין. אף הוא מוכר בקביעותיו “יש כלל גדול בתורה” ו-“ואהבת לרעך כמוך”.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

רבי חנינא בן חכינאי

רבי חנינא בן חכינאי, תנא שחי בדור השלישי ובדור הרביעי,היה תלמידו של רבי עקיבא וחברם של אלעזר בן מתיא, שמעון בן זומא, שמעון התימני ורבי שמעון בר יוחאי. בנוסף הוא נחשב לאחד מעשרת הרוגי מלכות. זאת ועוד האגדה מספרת שהוא למד אצל רבי עקיבא תורה במשך שתים-עשרה שנים. כשבתו של רבי חנינא הייתה אמורה להתחתן, היא שלחה לו מכתב כדי להתריע לו. אף על פי כן הוא לא נסע לחתונת בתו כדי שיוכל להמשיך ללמוד תורה. כשרבי עקיבא שמע זאת הוא אמר לו שכל אב צריך להשיא את בתו. בעקבות זאת רבי חנינא החליט לשוב לבית, אך בשל הזמן הרב שחלף אין הוא זיהה את המקום. בתגובה  הוא התיישב לצדה של הבאר וחיכה עד שהבנות יגיעו. כשהוא שמע שהבנות קוראות בשמן של אשתו ובתו, הוא ניגש אליהן. אשתו הייתה בהלם, ולכן איבדה את הכרה ורק אחרי שרבי חנינא התפלל עליה, היא שבה להכרתה. גם האגדה מספרת שרבי חנינא צם מגיל שתים-עשרה עד גיל תשעים ושמונה.

יום פטירתו אינו ידוע.

קברי צדיקים בירידה לנחל עמוד ולנחל שכווי

קברו של רב ספרא

דרך הגעה: מבית העלמין שבצפת תיסעו עד לכיכר ותמשיכו כשלוש מאות וחמישים מטרים ותיפנו שמאלה. תמשיכו עד שתגיעו לאנדרטהותיפנו שמאלה ומייד אחרי כן שוב שמאלה. תמשיכו לנסוע  עד כעשרים מטרים אחרי עמוד החשמל ותחנו את רכבכם. משם תלכו כשמונים מטרים עד שתראו מימינכם עץ חרובים שמתחתיו ממוקמת חלקת הקבר של בריה דרב ספרא.

רב ספרא

רב ספרא, אמורא בבלי שחי בדור הרביעי, היה תלמידו של רבא וחברם של אביי, רבא, רב כהנא, רב הונא ורב איקא. בנוסף הוא עסק בענייני הלכה וקבלה. זאת ועוד הוא שימש בתפקיד ראש ישיבת פומבדיתא.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

קברו של רבי חייא מהזוהר

דרך הגעה: מחלקת קברו של בריה דרב ספרא תמשיכו כארבע מאות מטרים עד שתגיעו לצומת שבילים: שביל עפר הפונה שמאלה ושביל עפר הפונה ימינה. תבחרו בשביל העפר הפונה ימינה ותלכו כמאתיים מטרים עד שתגיעו לצומת שבילים נוסף: שביל עפר הפונה שמאלה ושביל עפר הפונה ימינה. תבחרו בשביל העפר הפונה שמאלה ותלכו כשלוש מאות וחמישים מטרים עד שתגיעו לחלקת הקבר של רבי חייא מהזוהר.

רבי חייא

רבי חייא, ממוקם  בין תקופת התנאים לבין תקופת האמוראים, היה תלמידו של רבי יהודה הנשיא ומוריהו של רב אושעיה. בנוסף הוא עסק בסידור הברייתות והמשניות. זאת ועוד הוא השתייך לחברא קדישא של רבי שמעון בר יוחאי. אף הוא  היה מורה לתורת הנסתר. לבסוף הוא מכונה רבי חייא הגדול או חייא רבא, חי בדור.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

קברו של רבי אבא ושל רבי יצחק שנכתב עליהם בספר הזוהר

דרך הגעה: מבית העלמין שבצפת תיסעו עד לכיכר ותמשיכו כשלוש מאות וחמישים מטרים ותיפנו שמאלה. תמשיכו עד שתגיעו לאנדרטהותיפנו שמאלה. תמשיכו לנסוע כמאה ושלושים מטרים, שבמהלכם תעברו מבנה שלו כיפה, עד שתגיעו לעמוד חשמל נוסף שלצדו יש שביל המסומן באדום-ירוק ותחנו את רכבכם. מימינו תעלו במעלה ההר כחמישים מטרים עד שתגיעו לשרידי מבנה בריטי. ממנו תמשיכו כארבעים מטרים עד שתגיעו למערה שבה קבור רבי אבא מהזוהר.

רבי אבא מהזוהר

רבי אבא היה תנא שהשתייך לחברא קדישא של רשב”י. בנוסף הוא נהג לכתוב את דבריו של רשב”י.

יום פטירתו אינו ידוע.

רבי יצחקמהזוהר

רבי יצחקהיה תנא שהשתייך לחברא קדישא של רשב”י. בנוסף הוא שלט בתורה ובקבלה ונהג להעביר את ידיעותיו לאחרים.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

קברו של רבי נחוניא בן הקנה

דרך הגעה: מקברו של רבי אבא מהזוהר תחזרו לשביל המסומן באדום-ירוקותלכו בשביל כקילומטר וחצי עד שתגיעו למפגש בין המסלול לנחל שכווי  המסומן באדום-ירוק לבין נחל עמוד המסומן בשחור-לבן. תמשיכו בשביל המוביל לנחל עמוד כמאתיים מטרים שאחריהם תעלו בשביל המוביל למעלה ההר. משם תלכו כמאה מטרים עד שתגיעו לסלע ענק המסמל את חלקת הקבר של רבי נחוניא בן קנה.

רבי נחוניא בן הקנה

רבי נחוניא בן הקנה, תנא שחי בדור השני, היה תלמידיהם של מנחם ורבי יוחנן בן זכאי, מוריהם של רבי ישמעאל, רבי עקיבא ורבי אלעזר בן ערך וחברם של רבי יהושע בן חנניה, רבו גמליאל ורבי חנניא. בנוסף הוא כתב ספרי קבלה וספרי פיוטים, שאחד מהמוכרים מכולם הוא “אנא בכוח”. זאת ועוד הוא לימד את דרשות התורה בצואת הכלל והפרט שלפיה מתמקדים הן במה שמפורש מהכתוב והן את המסקנות שאליהן אפשר להגיע מהדברים שלא נאמרו.אף הוא נהג להתפלל באריכות מחוץ לבית המדרש ואילו בבית המדרש עצמו התפלל בקצרה. לבסוף הוא שלט בקבלה ונהג להעביר את כל ידיעותיו לאחרים.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

קברם של רבי עדינו העצני ושל רבי חוצפית המתורגמן

דרך הגעה: מבית העלמין שבצפת תיסעו עד לכיכר ותמשיכו כשלוש מאות וחמישים מטרים ותיפנו שמאלה. תמשיכו עד שתגיעו לאנדרטהותיפנו ימינה. תמשיכו ללכת כמאה עשרים וחמישה מטרים עד שתראו גל אבנים המסמל את חלקת הקבר של רבי עדיני העצני.

רבי עדינו העצני

רבי עדינו העצני היהאחד מראשי הגיבורים של דוד המלך ואחד מחכמי הסנהדרין.

יום פטירתו אינו ידוע.

לצדו יש גל אבנים, שבסמוך לו יש באר, המסמלים את חלקת הקבר של רבי חוצפית המתורגמן.

 

רבי חוצפית המתורגמן

רבי חוצפית המתורגמן, תנא שחי בדור השלישי , נחשב לאחד מעשרת הרוגי מלכות ולאחד מחכמי ציפורי. בנוסף הוא שלט בשפות רבות. זאת ועוד הוא עסק בתרגום כתביו של רבן גמליאל. אף הוא  שימש בתפקיד הדרשן של רבן גמליאל.

יום פטירתו אינו ידוע.

 –

קברו של רבי נתן הבבלי

דרך הגעה: מחלקת הקבר של רבי חוצפית המתורגמן תמשיכו צפונה כשמונה מאות מטרים עד שתגיעו לשביל קטן. תיפנו בשביל ותלכו כמאתיים מטרים במטע זיתים עד שתגיעו לגדר שבמרכזה יש שער. תיכנסו לחצר ותלכו בה עד שתראו סלע שטוח שעליו מונח גל אבנים. מקום זה מסמל את חלקת הקבר של רבי נתן הבבלי.

רבי נתן הבבלי

רבי נתן הבבלי, תנא בבלי שחי בדור הרביעי,נקרא גם רבי נתן דבבלאה. בנוסף הוא היה מוריהו של רבי יהודה הנשיא. זאת ועוד הוא שימש בתפקיד אב בית הדין של רבן שמעון בן גמליאל. אף הוא עסק בסידור המשניות. גם לכבודו נכתבה מסכת אבות דרבי נתן. יש להוסיף שהוא הוביל את המרד נגדו של רבן שמעון בן גמליאל. לבסוף הוא שלט בכל בקשור לברית המילה של התינוק.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

 

קברי צדיקים בביריה

קברו של בניהו בן יהוידע

דרך הגעה: תיסעו בכביש 8900 עד שתגיעו לביריה. תמשיכו לנסוע כארבע מאות מטרים עד שתראו חלקת קבר מגודרת מצד שמאל שבה קבור בניהו בן יהוידע. בקרבת מקום תחנו את רכבכם.

בניהו בן יהוידע

בניהו בן יהוידע הוא דמות מקראית שהייתה אחת מגיבורי דוד המלך ושימש בתפקיד שר הצבא של שלמה המלך. בנוסף אחת מסגולותיו הייתה שהוא גבר על האריה וגם גבר על צבא שלם, שנלחם עם חניתות, כשבידו מקל בלבד. זאת ועוד הוא שימש בתפקיד האחראי על הבאת המים לדוד המלך. אף הוא הרג את אדוניהו ויואב בן צרויה. גם הוא שימש בתפקיד ראש הסנהדרין והכהן.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

קברו של אבא שאול

דרך הגעה: תיסעו בכביש 8900 עד שתגיעו לביריה. משם תמשיכו עד הכיכר שבו תיפנו ימינה. תמשיכו לנסוע כשבע מאות וחמישים מטרים עד שתגיעו לצומת שבו תיפנו שמאלה. תמשיכו לנסוע כשמונה מאות מטרים ותיפנו שמאלה לכביש שמצדו האחד יש מטע של עצי פרי ואילו מצדו השני יש גדר צבאית. תמשיכו לנסוע כשלוש מאות וחמישים מטרים עדה שתגיעו למרגלות ההר ששם תחנו את רכבכם.

מסלול: תעלו בשביל כמאה מטרים שלאורכם תוכלו לראות עצים רבים, עד שתגיעו למערה שבמרכזה תוכלו לראות את חלקות הקבר של אבא שאול ואשתו.

אבא שאול

אבא שאול, תנא שחי בדור האחד-עשר, היה חברו של רבי אלעזר. בנוסף הוא כתב מאמרים העוסקים בהלכה.

יום פטירתו אינו ידוע.

קברי צדיקים באבנית

קברם של אביי\נחמני, של רבא, של רבי יהודה נשיאה, של רב דימי מנהרדע ושל רב חסדא

דרך הגעה: בכביש 8900 בקטע הממוקם מול הכניסה לצפת תיפנו לכיוון בירייה. משם תיסעו עד לצומת שבמרכזו יש כיכר ותיפנו ימינה. תמשיכו לנסוע עד שתגיעו למחסום צבאי ותיפנו שמאלה בשביל עפר. תמשיכו לנסוע כקילומטר עד שתגיעו למבנה גדול שלו יש כיפה ותחנו את רכבכם לצדו.

מסלול: תיכנסו למבנה ותצאו מצדו השני. משם תלכו בשביל עפר עד שתגיעו למערה שבמרכזה תוכלו לראות את חלקות הקבר של  אביי, רבא, רבי יהודה נשיאה ורב דימי מנהרדע.

אביי\נחמני

אביי\נחמני, אמורא בבלי שחי בדור הרביעי, תלמידיהם של רבא בר נחמני ושל רב יוסף וחברם של רבא ושל רב שימי בר אשי. בנוסף הוא שימש בתפקיד ראש ישיבת פובדיתא ובתפקיד כהן. ישנן ארבע סברות למקור שמו: האחת שהוא נקרא נחמני מכיוון שגדל אצל רבא בר נחמני. השנייה שהוא נקרא אביי כדי שלא נתבלבל בין שמו של דודו נחמני לבינו. השלישית  שהוא נקרא אביי מכיוון שמילה זו דומה למילה אבא. הרביעית שמשמעות המילה אביי בסורית עתיקה היא נחמה.

יום פטירתו אינו ידוע.

יש הטוענים שהוא קבור בבניאס, יש הטוענים שהוא קבור במירון, יש הטוענים שהוא קבור בחוקאב ויש הטוענים שהוא קבור בעכברה.

רבא

רבא, אמורא בבלי שחי בדור הרביעי, היה תלמדיהם של רב נחמן, רב חסדא ורב יוסף, מוריהם של רב פפא, רב הונא, רב נחמן בר יצחק, רב זביד, רב נחמיה, רבינא הראשון, אמימר, מר זוטרא, רב ספרא, רב אחא בר הונא, רב אשי ורב אדא בר אבא, וחברו של אביי. בנוסף הוא שימש בתפקיד ראש ישיבת פומבדיתא ובתפקיד כהן. זאת ועוד הוא כתב מאמרי הלכה. אף הוא שלט בתורה ובקבלה. גם הוא התעסק בענייני צדקה

יום פטירתו אינו ידוע.

 

רבי יהודה נשיאה

רבי יהודה נשיאה,אמורא שחי בדור הראשון ובדור השני, תלמידיהם של רבן גמליאל ורבי חייא מוריהם של ריש לקיש, רבי יהושע בן לוי ואביו של שמואל, וחברם של רבי אושעיה רבה, רבי יוחנן וריש לקיש. בנוסף שימש בתפקיד נשיא הסנהדרין בציפורי. זאת ועוד הוא כתב שתי תקנות וגזר צום בשל עצירת הגשמים. כינוי התקבל כדי להבחין בין סבו רבי יהודה הנשיא לבינו.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

רב דימי מנהרדע

רב דימי מנהרדע, אמורא בבלי שחי בדור הרביעי, מורו של אמימר וחברם של אביי ושל רבא. בנוסף הוא נחשב לאחד מגדולי חכמי ישיבת נהרדע ושימש בתפקיד ראש ישיבת פומבדיתא.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

רב חסדא

רב חסדא, אמורא בבלי שחי בדור השני ובדור השלישי,  היה  תלמידיהם של רב, אבימי, רב שילא, רב הונא ומר עוקבא, מוריהם של רמי בר חמא, רבא, של רבי זירא, של רפרם בר פפא, שלרב אידי בר אבין ושל רב שיזבי, וחברם של רב נחמן, של רב ששת ושל רב הונא. בנוסף שימש בתפקיד ראש ישיבת סורא ובתפקיד כהן. זאת ועוד הוא שלט בתורה, בהלכה ובאגדה וכתב מאמרים בתחומים אלו. אף הוא כתב מאמרים בשמם של אמוראים רבים. גם הוא היה מורה בישיבת כפרי. לבסוף הוא תיקן את תפילת הדרך.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

מסלול קברי צדיקים בעכברה

חבל ארץ: גליל עליון

מפת סימון שבילים: מפת סימון שבילים מספר 2 – גליל עליון.

נקודת התחלה: חניון נחל עכברה.

נקודת סיום: חניון נחל עכברה.

עונות מומלצות: כל השנה.

מאפייני המסלול: מסלול הליכה המיועד למשפחות.

נגישות לאנשים שיש להם נכויות: לא.

כניסה: חינם.

חניה: חניון נחל עכברה.

לעיון : הנחיות בטיחות ודגשים לפני ובמהלך טיול

דרך הגעה: מצפת תיסעו עד כמאה מטר לפני בית חולים זיו ותיפנו ימינה בכביש המוביל לכפר עכברה. תמשיכו לנסוע כשלושה קילומטרים ותיפנו שמאלה בשביל עפר המוביל לכפר עכברה עד שתגיעו לצומת שבילים. בצומת בשבילים תיפנו שמאלה ותמשיכו בכביש עד שתגיעו לשילוט לכיוון נחל עכברה. תיפנו לפי השילוט ותחנו את רכבכם בחניון נחל עכברה.

מסלול: תרדו בשביל המוביל לנחל עכברה עד שתגיעו לקניון שלאורכו תוכלו לראות גשרוני עץ. תלכו בקניון כשלוש מאות מטרים עד שתגיעו לעץ תות שלצדו יש שער המוביל למבנה קטן, שלו שתי כיפות כחולות, שבמרכזו ממוקמת חלקת הקבר של רבי ינאי.

רבי ינאיהאמורא

רבי ינאי, אמורא שחי בדור הראשון, תלמידיהם של רבי יהודה הנשיא ושל רבי חייא, מוריהם של רבי יוחנן, של ריש לקיש ושל רב, וחברם של רבי יהודה הנשיא ושל רבי יונתן. בנוסף הוא שימש בתפקיד ראש בית המדרש בעכברה, בתפקיד דיין בבית הדין ציפורי ובתפקיד כהן. זאת ועוד הוא היה מורה לתורה

יום פטירתו אינו ידוע.

 

אם תצאו לחצר תוכלו לראות עצי שקד שמתחתם זורם מעיין חרב. פינה זו יכולה לשמש אתכם לתפילה.

אחרי כן תחזרו לדרך הראשית ותמשיכו בה כשעה עד שתגיעו לשער.תעברו את השער ותלכו כשלושה קילומטרים שאחריהם יעמדו בפניכם שתי אפשרויות: לפנות ימינה ולהמשיך כארבע מאות מטרים עד שתגיעו לשביל המסומן בכתום. להמשיך ישר כשלוש מאות מטרים עד שתגיעו לשביל עפר הפונה ימינה. תיפנו ימינה ותמשיכו כארבע מאות מטרים שאחריהם תיפנו שוב ימינה. תמשיכו כשלוש מאות מטרים עד שתגיעו לשביל המסומן בכתום ותיפנו ימינה.

תלכו בשביל המסומן בכתום כמאה וחמישים מטרים עד שתגיעו למבנה שלו שתי כיפות כחולות הממוקם מעליהן של שתי מערות החצובות בסלע הממוקמות זו מעל זו. במערה התחתונה קבור רבי אדמון ואילו במערה העליונה קבור רבי עקביא בן מהללאל.

רבי אדמון

רבי אדמון, תנא שחי בסוף תקופת הזוגות ותחילת תקופת התנאים, נחשב לאחד מדייני הגזרות. בגזרות אלו הוא עסק בשבע מחלוקות עם חכמים שונים שעסקו בענייני ממון.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

רבי עקביא בן מהללאל

רבי עקביא בן מהללאל, תנא שחי בסוף תקופת הזוגות, הביע ארבע עמדות העוסקות בנושאים שונים שבהובילו למחלוקות בינו לבין חכמים שונים: הוא נהג לטמא בארבעה עניינים בעוד שהחכמים נהגו לטהר בהם. בנוסף חכמים שונים הציעו לו להיות אב בית הדין, אך הוא סירב. מהלך זה הוביל לנידויו. ביום קבורתו, סקלו את ארון קבורתו.

יום פטירתו אינו ידוע

יש הטוענים שהוא קבור בחוקאב שאף שם תוכלו למצוא את חלקת הקבר שלו.

דרך הגעה לחוקאב

דרך הגעה: בצומת נחל עמוד  תיפנו ימינה ותמשיכו כקילומטר וחצי עד הפנייה שמאלה. תיפנו שמאלה ותמשיכו עד שתגיעו לפסגתו של ההר הגבוה הממוקם מעל חוקאב ושם תחנו את רכבכם.

מסלול: משם תלכו עד שתראו גומה הממוקמת בין סלע אחד לבין משנהו. משם תמשיכו עד שתגיעו לגומה נוספת הממוקמת בין סלע אחד לבין משנהו המסמלת את חלקת הקבר של עקביא בן מהללאל

משם תמשיכו ללכת כקילומטר עד שתגיעו לסלע עכברה העשוי מדולמיט שבו יש מערות המשמשות למקום מחייתם של העופות הדורסים, ומערות נוספות שבהן קבורים רבי סמא, רבי זריקא, רבי יוחנן בר נפחא, רבי שמעון בן לקיש, רבי אושעיה, מר עוקבא, רבי לויטס ורבי יוחנן דקציון.                        

                                                                                                                                                       

רבי סמא

רבי סמא,אמורא שחי בדור השביעי, שימש בתפקיד ראש ישיבת פומבדיתא.

יום פטירתו אינו ידוע.

יש הטוענים שמקום קבורתו בכפר חוקאב שבו גם תוכלו לראות את חלקת הקבר שלו.

רבי זריקא

רבי זריקא, אמורא שחי בדור השלישי, תלמידיהם של ריש לקיש, של רבי אלעזר, של רב יהודה, של רבי אבהו, רבי ירמיה ושל רבי אמי, וחברם של רבי זירא ורבי ירמיה. בנוסף הוא עסק בסידור הברייתות.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

רבי יוחנן בר נפחא

רבי יוחנן בר נפחא, אמורא שחי בדור השני, תלמידיהם של רבי שמעון בן יהוצדק, של רבי יהודה הנשיא, של רבי ינאי, של רבי אושעיא, של חזקיה, של רבי חייא, של חנינא בר חמא ושל רבי יוסי בן זמרה. מוריהם של רבי אלעזר בן פדת, של רבי אבהו, של רבי חייא בר אבא, של רבי אבין, של רבי בנימין בר יפת, של רבי אמי ושל רבי אסי, וחברם של אילפא ושל ריש לקיש. יש הטוענים שהוא קיבל את כינויו בשל שאביו היה נפח, יש הטוענים שהוא קיבל את כינויו בשל מקום מגוריו ויש הטוענים שהוא קיבל את כינויו כדי לבטא תכונה מסוימת המייצגת אותו. בנוסף הוא נחשב ל אחד מגדולי אמוראי ארץ ישראל ולאחד מהחתומים על התלמוד הירושלמי. זאת ועוד הוא  שימש בתפקיד ראש ישיבת טבריה.  אף הוא כתב מאמרים רבים בתחום ההלכה ומאמרים רבים בתחום האגדה.

יום פטירתו אינו ידוע.

יש הטוענים שמקום קבורתו בכפר חוקאב שבו גם תוכלו לראות את חלקת הקבר שלו.

רבי שמעון בן לקיש

ריש לקיש הוא אחד מגדולי אמוראי ארץ ישראל שחי בדור השני. הוא היה תלמידיהם של רבי חנינא בר חמא, של בר קפרא, של רבי ינאי, של רבי אושעיא ושל רבי יוחנן, וחברם של רבי יוחנן. בנוסף הוא שימש בתפקיד ראש ישיבת טבריה. זאת ועוד הוא היה עילוי בתנ”ך ובהלכה.

יום פטירתו אינו ידוע

יש סברה שהוא נקבר בטבריה ויש סברה שהוא נקבר בקציון שבו גם תוכלו לראות את חלקת הקבר שלו. קציון ממוקמת כחצי שעה צפונה מעכברה.

רבי אושעיא זעירא דמן חבריא

רביאושעיא זעירא דמן חבריא, אמורא שחי בדור השלישי.מקור הכינוי זעירא הוא בשל היותו הצעיר משאר הלומדים בישיבה.

יום פטירתו אינו ידוע

יש הטוענים שמקום קבורתו בכפר חוקאב שבו גם תוכלו לראות את חלקת הקבר שלו.

0

מר עוקבא

מר עוקבא, אמורא בבלי שחי בדור הראשון, תלמידיהם של שמואל, אבוה ולוי ומוריהם של רב חסדא ורבי זירא. בנוסף הוא שימש בתפקיד ראש הגולה בבבל ועמד בראש בית הדין של כפרי. זאת ועוד הוא נהג לתת צדקה בסתר. אף הוא כתב מאמרים בשמם של חכמים רבים. גם הוא כתב מאמרים העוסקים הן בהלכה והן באגדה.

יום פטירתו אינו ידוע

יש הטוענים שמקום קבורתו בכפר חוקאב שבו גם תוכלו לראות את חלקת הקבר שלו.

רבי לויטס

רבי לויטס, תנא שחי בדור השלישי שהיה אחד מחכמי יבנה.

יום פטירתו אינו ידוע

יש הטוענים שמקום קבורתו בכפר חוקאב שבו גם תוכלו לראות את חלקת הקבר שלו.

רבי יוחנן דקציון

רבי יוחנן דקציון היה אמורא שחי במאה השלישית וברביעית.

יום פטירתו אינו ידוע

יש סברה שהוא קבור בטבריה ויש סברה שהוא נקבר בקציון שבו גם תוכלו לראות את קברו. קציון ממוקמת כחצי שעה צפונה מעכברה.

 לאחר השהייה במקום תחזרו באותה הדרך בחזרה לחניון נחל עכברה שבו השארתם את הרכבים.

אפשר לעשות את המסלול הזה גם במכוניות. המידע בדף קברי צדיקים בצפת.

דרך הגעה לקברו של רבי ינאי

מצפת תיסעו עד כמאה מטר לפני בית חולים זיו ותיפנו ימינה בכביש המוביל לכפר עכברה. תמשיכו לנסוע כשלושה קילומטרים ותיפנו שמאלה בשביל עפר המוביל לכפר עכברה עד שתגיעו לצומת שבילים. בצומת בשבילים תיפנו ימינה ותמשיכו לנסוע עד שתגיעו לפיצול שבילים: שביל עפר רחב ושביל עפר צר. תיפנו ימינה בשביל העפר הצר ותמשיכו לנסוע כמאתיים מטרים עד שתגיעו לחורשת עצי זית. אחריה תיפנו שמאלהומייד אחרי כן ימינה. תמשיכו לנסוע עד שתראו עץ תות שלצדו יש שער המוביל למבנה קטן, שלו שתי כיפות כחולות.

דרך הגעה לקברם של רבי אדמון ורבי עקביא בן מהללאל תחזרו לצומת השבילים ותיפנו שמאלה. תמשיכו בכביש עד שתגיעו לשילוט לכיוון נחל עכברה. תמשיכו לנסוע עד שתגיעו למעיין שאחריו תצטרכו לפנות שמאלה. תמשיכו לנסוע בשביל התלול עד שתגיעו למבנה שלו שתי כיפות כחולות הממוקם מעליהן של שתי מערות החצובות בסלע שלצדו תחנו את הרכב.

דרך הגעה לקברם של רבי סמא, רבי זריקא, רבי יוחנן בר נפחא, רבי שמעון בן לקיש, רבי אושעיה, רבי עוקבא, רבי לויטס ורבי יוחנן דקציון.

תחזרו למקום השילוט לכיוון נחל עכברה,  ותמשיכו לנסוע עד שתגיעו למעיין שאחריו תצטרכו לפנות שמאלה. תמשיכו לנסוע בשביל התלול עד שתגיעו למבנה שלו שתי כיפות כחולות הממוקם מעליהן של שתי מערות החצובות בסלע. משם תמשיכו לנסוע כקילומטר עד שתראו מערה הממוקמת במקום גבוה מהר ומסביבה יש נקיקים רבים.

דרך הגעה לקברו של ריש לקיש הממוקם בחורבת קציון

מצומת מחניים תיפנו לכביש הישן שבו תיסעו כתשע מאות מטרים. תיפנו שמאלה בשביל עפר ותיסעו כקילומטר עד שתגיעו למחנה צבאי. תמשיכו עד שתגיעו לצומת שבילים ותיפנו ימינה. תעקפו את המחנה הצבאי ותיפנו ימינה. תמשיכו לנסוע כקילומטר ושוב תיפנו ימינה. תמשיכו לנסוע עד שתגיעו לשביל המוביל לחורבת קציון. תיפנו בשביל זה ותיסעו בו עד שתגיעו למערה.

דרך נוספת: ממושב עלמה תיסעו כקילומטר עד שתגיעו לשביל עפר המסומן בכחול ולבן. תיפנו בו ותיסעו כקילומטר עד שתגיעו לפנייה החדה הפונה ימינה. תיפנו ימינה ותמשיכו לנסוע כקילומטר עד שתראו את השלט “שמורת הטבע נחל דישון” ושם תחנו את רכבכם.

תלכו מעט עד שתגיעו לשער המגודר ותמשיכו ללכת כקילומטר עד שתגיעו לשרידי בית הכנסת של קציון. שם תיפנו ימינה ותלכו כשמונים מטרים עד שתגיעו לסלע גדול שבו יש חורים רבים. תיפנו ימינה  ותלכו כעשרים מטרים עד שתגיעו לסלע גדול שמתוכו גדל עץ ולצדו יש שלוש מערות.

דרך הגעה לקבריהם של רב סמא, רבי זריקא ורבי אושעיה ולקבריהם של רבי לויטס ומר עוקבה הממוקמים בכפר חוקאב

בעכברה תיסעו כשני קילומטרים עד שתגיעו לפנייה שמאלה הממוקמת פנייה אחת לפני סוף היישוב. שם תיפנו שמאלה ותיסעו כמאתיים מטרים עד שתראו את הפנייה שמאלה הממוקמת לפני המסגד. תיפנו שמאלה ומייד אחרי כן שוב שמאלה. תיסעו כמאה מטרים ותיפנו ימינה בכביש העשוי מאספלט. תמשיכו לנסוע כמאתיים מטרים עד שתגיעו לצומת שבו תיפנו ימינה לשביל העפר המסומן בכחול-לבן. משם תיסעו כארבע מאות מטרים עד שתגיעו למבנה שבתוכו יש מעיין. תמשיכו לנסוע כמאתיים מטרים עד שתגיעו לצומת שבו תיפנו שמאלה. תמשיכו לנסוע כתשע מאות מטרים עד הפנייה שמאלה המובילה לכביש הראשי. תמשיכו כארבע מאות מטרים ותיפנו שמאלה בשביל המסומן בכחול ובלבן. משם תיסעו כחמישים מטרים שבסופם תחנו את רכבכם.

תעלו בשביל שבמהלכו תעברו בין סלע אחד לבין משנהו עד שתגיעו למערה גדולה שבה קבור רבי זריקא, רב סמא ורב אושעיה זעירא שממנה יש שביל המוביל לעוד שתי מערות שבאחת מהן קבור רבי לויטס ובאחת מהן קבור מר עוקבא. בנוסף מהמערה הגדולה יש שביל המוביל לעוד ארבע מערות. כל המערות הנ”ל חצובות בסלע ענק אחד.

קברי צדיקים בעכברה העתיקה

קברם של רבי נהוראי, של רבי ינאי ושל בנו רבי דוסתאי

דרך הגעה: מכביש 89 תיפנו לכיוון עכברה ותיסעו כשני קילומטרים עד שתגיעו לפנייה לפני אחרונה ותיפנו שמאלה. משם תיסעו כמאתיים מטרים עד שתראו את המסגד. בפנייה שלפניו תיפנו שמאלה ומייד אחרי כן שוב שמאלה. תמשיכו כמאה מטרים ותיפנו ימינה בכביש אספלט. תיסעו כמאתיים מטרים עד שתגיעו לצומת ובמקום שתוכלו להחנות את רכבכם תעצרו.

מסלול: תחזרו לכיוון הצומת ותחצו את הכביש. תלכו עד שתגיעו לגדר שבנה יעמוד לרשותכם שער. תעברו את השער ותלכו כחמישים מטרים עד שתגיעו למערה  שלצדה נובע מעיין. במרכזה של המערה ממוקמת חלקת הקבר של רבי ינאי.

רבי נהוראי

רבי נהוראי, תנא שחי בדור הרביעי, כתב בשמם של רבי טרפון ורבי יהושע. בנוסף הוא התנגד לדבריהם של רבי עקיבא ותלמידיו, ובעיקר של רבי יוסי. זאת ועוד הוא כתב מאמרי אגדה.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

רבי ינאיהתנא

רבי ינאי היה תנא שחי בתקופתן של רבי עקיבא ורבי מאיר. הוא היה אביהם של רבי אלעזר  ורבי דוסתאי.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

רבי דוסתאי

רבי דוסתאי, תנא שחי בדור החמישי, היה כותב בשמו של רבי מאיר. 

יום פטירתו אינו ידוע.

 

קברי צדיקים באליפלט

קברו של אדמון בן גדאי

דרך הגעה: תיסעו בכביש 90 עד מחלף אליפלט ותעלו על כביש 89. תמשיכו לנסוע כשלושה קילומטרים ואחריהם תיפנו שמאלה בשביל עפר. תיסעו בו עד שתראו את חלקת הקבר שבה קבור אדמון בן גדאי. בקרבת מקום תחנו את רכבכם.

אדמון בן גדאי

אדמון בן גדאי ,תנא שחי בסוף תקופת הזוגות ובתחילת תקופת התנאים, נחשב לאחד מדייני הגזרות. בנוסף היו לו שבע מחלוקות עם חכמים שונים העוסקים בענייני ממון. משמעות השם אדמון היא יודע ומנוסה ואילו משמעות השם בן גדאי היא זקן נכבד וחכם.

יום פטירתו אינו ידוע.

יש הטוענים שהוא קבור בחוקאב ששם אף תוכלו לראות את חלקת הקבר שלו.

דרך הגעה לחוקאב

דרך הגעה: בצומת נחל עמוד  תיפנו ימינה ותמשיכו כקילומטר וחצי עד הפנייה שמאלה. תיפנו שמאלה ותמשיכו עד שתגיעו לפסגתו של ההר הגבוה הממוקם מעל חוקאב ושם תחנו את רכבכם.

מסלול: משם תלכו עד שתראו גומה הממוקמת בין סלע אחד לבין משנהו. מקום זה מסמל את חלקת הקבר של אדמון.

קברי צדיקים בין עמוקה לבין נבוריא

קברם של רבי אלעזר המודעי, רבי יעקב איש נבוריא, רבי יונתן בן הרכינס ורבי יצחק בן אלישיב

דרך הגעה: בכביש 8900 בקטע הממוקם מול הכניסה לצפת תיפנו לכיוון בירייה. משם תיסעו עד לצומת שבמרכזו יש כיכר ותיפנו ימינה בשביל עפר. תמשיכו לנסוע כמאה מטרים ותיפנו לכביש המוביל לעמוקה. תמשיכו לנסוע כשניים וחצי קילומטרים ואחריהם תיפנו שמאלה. משם תמשיכו לנסוע כשני קילומטרים עד שתגיעו למסעף עמוקה. תמשיכו לנסוע כשלושה קילומטרים עד שתגיעו לצומת שבילים שבו תבחרו את השביל הימני. תמשיכו למסוע כמאה מטרים עד שתגיעו למבנה שמתחתיו ממוקמת מערה שבה יש כוכים רבים. בקרבת מקום תחנו את רכבכם.

במערה זו קבורים רבי אלעזר המודעי ורבי יעקב איש נבוריא. פתח המערה חסום, אך כדי שעולי הרגל יוכלו לעלות למקום הקימו מעל המערה מבנה קטן שבו יש חלון קטן שבו יש אנדרטה לזכרם של רבי אלעזר המודעי ורבי יעקב איש נבוריא.

 

רבי אלעזר המודעי

רבי אלעזר המודעי, תנא שחי בדור השני ובדור השלישי , היה דודו של בר כוכבא ותלמידו של רבן יוחנן בן זכאי ושל רבי טרפון. בנוסף הואקיבל את כינוי בשל מיקום מגוריו שהיה בהר המודעי – כיום קיימת שם העיר מודיעין.זאת ועוד הוא כתב כמה ברייתות.

יום אזכרתו בתשעה באב.

יש הטוענים שהוא קבור בביתר.

רבי יעקב איש נבוריא

רבי יעקב איש נבוריא, אמורא שחי בדור השלישי ובדור הרביעי, תרגם פסוקים מהתנ”ך הכתובים בארמית לשפה העברית. זאת ועוד הוא נתן כמה הוראות שלא כדין ושלא כהלכה, ולכן קיבל כארבעים מכות מרבי חגי.

יום פטירתו אינו ידוע.

רבי יונתן בן הרכינס

רבי יונתן בן הרכינס, תנא שחי בדור הראשון, היה תלמידיהם של שמאי ושל אחיו רבי דוסא.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

רבי יצחק בר אלישיב

רבי יצחק בר אלישיב, אמורא שחי בדור הרביעי, עבד בתפקיד פועל ישועות. בנוסף הוא היה מוריהו של רבי מני. זאת ועוד הוא כתב מאמרים העוסקים בהלכה.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

 קברי צדיקים בעמוקה

קברו של רבי יונתן בן עוזיאל

דרך הגעה: בכביש 8900 בקטע הממוקם מול הכניסה לצפת תיפנו לכיוון בירייה. משם תיסעו עד לצומת שבמרכזו יש כיכר ותיפנו ימינה בשביל עפר. תמשיכו לנסוע כמאה מטרים ותיפנו לכביש המוביל לעמוקה. תמשיכו לנסוע כשניים וחצי קילומטרים ואחריהם תיפנו שמאלה. משם תמשיכו לנסוע כשני קילומטרים עד שתגיעו למסעף עמוקה. תמשיכו לנסוע כשני קילומטרים עד שתגיעו למסעף נוסף שבו תיפנו ימינה.תמשיכו לנסוע כארבע מאות מטרים עד שתגיעו לחניה. משם תלכו מעט עד שתגיעו לחלקת הקבר שלי רבי יונתן בן עוזיאל.

רבי יונתן בן עוזיאל

רבי יונתן בן עוזיאל, תנא שחי בדור הראשון, היה תלמידו המצטיין של הלל הזקן, מורה מעולה ללימוד התורה ולמידת חוכמתה של התורה וכתב את תרגום יונתן, תרגום חלק נביאים לארמית. בספר זה המחבר משלב בין תרגום פסוקי התנ”ך לארמית לבין הוספת מאמרים העוסקים בענייני אגדה הקשורים לנושא שבו מדובר בקטע. נוהגים לעלות לקברו כל ראש חודש, כל אמצע חודש וביום אזכרתו כדי להתפלל לפרנסה טובה, לבריאות טובה, לזוגיות טובה, לפריון ולבקשת נחת מהילדים.

 יום אזכרתו ב-כ”ו בסיוון.

קברי צדיקים בדלתון

קברו של רבי ישמעאל ברבי יוסי

דרך הגעה: תיסעו בכביש 886 עד דלתון. תמשיכו לנסוע עד שתראו מצד שמאל עץ זית שמתחתיו יש חלקת קבר של רבי ישמעאל ברבי יוסי. בקרבתם תחנו את רכבכם.

רבי ישמעאל ברבי יוסי

רבי ישמעאל ברבי יוסי, תנא בדור החמישי,  היה תלמידיהם של רבי יוסי, של רבי חנינא בר חמא ושל רבי יהודה הנשיא וחברו של רבי חייא. בנוסף הוא שימש בתפקיד שוטר ובתפקיד כהן. זאת ועוד הוא כתב מאמרים העוסקים בהלכה ומאמרים העוסקים באגדה. אף הוא ציווה על רבי יהודה הנשיא שלא לסחור בקבוצות קטנות, שלא להתמקח עם אנשים ושאסור לקיים יחסי מין עם אישה ביום שבו היא הולכת למקווה.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

בית הקברות בדלתון

דרך הגעה: מצומת עין זיתים תעלו על כביש 886. משם תמשיכו כארבעה קילומטרים עד שתגיעו למושב דלתון. לאחר שתעברו את השער הראשי תיפנו שמאלה. תמשיכו לנסוע כשלושה קילומטרים עד שתגיעו לבית הקברות ושם תחנו את רכבכם.

דרך נוספת: תיכנסו למושב דלתון ותמשיכו כשני מטרים שאחריהם תיפנו ימינה. תמשיכו לנסוע כשמונה מאות מטרים ותיפנו ימינה. משם תיסעו כמאה וחמישים מטרים עד שתגיעו לפנייה שמאלה שלפני השער האחורי של המושב. תיפנו שמאלה ותיסע עד שתסיימו להקיף את ההר. אחרי כן תיפנו ימינה ותעלו לראש ההר ושם תחנו את רכבכם.

קברם של  רבי יוסי הגלילי ובנו רבי אליעזר ושל רבי אליהו גאון

מסלול: תעברו לצדו השני של הכביש ותלכו בשביל עפר כשבעים מטרים עד שתגיעו לגל אבנים שמעליו יש עץ זית. תמשיכו בירידה כמה מטרים עד שתגיעו למערה שבה קבורים רבי יוסף הגלילי ובנו רבי אליעזר.

רבי יוסי הגלילי

רבי יוסי הגלילי, תנא שחי בדור השלישי, היה תלמידו של רבי טרפון וחברם של רבי טרפון, של רבי עקיבא ושל רבי אלעזר בן עזריה. בנוסף הוא היה נחשב לצדיק, לחסיד ולאחד מחכמי דור יבנה. זאת ועוד הוא נהג להתווכח עם חכמים שונים על ענייני הלכה. אף היה לו כוח שתרם ליכולתו להוריד גשמים. לקברו באות נשים עקרות כדי להתפלל שיכנסו להיריון. לפי המנהג הן מדליקות נרות וקטורת, קושרות בד על עץ תמר ואומרות “יא רבי יוסי הגלילי הבטינני רפאני”

יום פטירתו אינו ידוע.

 

רבי אליעזר

רבי אליעזר, תנא שחי בדור הרביעישהיה בנו של רבי יוסי הגלילי, היה תלמידו של רבי עקיבא.בנוסף הואנחשב לאחד מחכמי אושא.
יום פטירתו אינו ידוע.

משם תעלו בשביל עד שתראו מקבץ של מערות קבורה. משם תמשיכו כמאה ועשרים מטרים עד שתגיעו למערה שבה תוכלו לראות אחד-עשר כוכים. במערה זו קבור רבי שמואל.

רבי שמואל

רבי שמואל יש הטוענים שלא ידוע מי זה ויש הטוענים שמדובר בבנו של רבי יוסי הגלילי.

יום פטירתו אינו ידוע.

רבי אליהו גאון

רבי אליהו גאו שימש בתפקיד אב בית הדין של ישיבת “גאון יעקב”. בנוסף הוא שימש בתפקיד ראש ישיבת “גאון יעקב”.זאת ועוד הוא ניסה לחדש את מצוות קידוש החודש ואת מצוות קידוש השנה. אף הוא עסק בעניין השאלות והתשובות.

יום פטירתו אינו ידוע

קברו של רבי יהודה בן תימא

מסלול: תיכנסו לבית הקברות ותיפנו שמאלה בשביל עפר. תמשיכו בשביל העפר עד הפנייה ימינה. תיפנו ימינה ותלכו כארבע מאות וחמישים מטרים עד שתגיעו למטעים. בפנייה הראשונה תיפנו ימינה ותמשיכו עד שתגיעו לסוף המטע שתזהו כשתראו שער. תעברו את השער ותעלו בשביל עד שתגיעו לראש ההר שבו ממוקמת חלקת הקבר של רבי יהודה בן תימא.

רבי יהודה בן תימא

רבי יהודה בן תימא, תנא שתקופתו אינה ידועה. הוא נחשב לאחד מגדולי המסורת היהודית, לאחד מבעלי המשנה ולאחד מעשרת הרוגי מלכות.

יום פטירתו אינו ידוע.

 יש סברה שהוא קבור מצפון לעלמה במקום שבו יש מערות רבות שבו הוא קבור ועמו יחד תלמידיו –  שם גם תוכלו לראות את חלקת הקבר שלו ואף את חלקות הקבר של תלמידיו.

דרך הגעה לחלקת הקבר הממוקם מצפון לעלמה

מצומת עין זיתים תעלו על כביש 886. משם תמשיכו עד שתגיעו לכרם בן זמרא. משם תמשיכו כתשעה קילומטרים עד שתגיעו לכביש למפגש עם כביש 8966. תמשיכו בכביש 886 כקילומטר ותיפנו שמאלה בשביל עפר. תיסעו כארבע מאות מטרים שבמהלכם תעברו במטעי זיתים וברפת. כאן תעמודנה לרשותכם שתי אפשרויות: האחת לפנות ימינה בשביל העולה במעלה הגבעה. משם תיסעו כארבע מאות מטרים עד שתגיעו למקום הקבר. השנייה לפנות שמאלה בשביל עפר המקיף את המטעים ומוביל למקום הקבר. את המקום תזהו כשתראו מקבץ של מערות ושם תחנו את  רכבכם

באחת מהמערות קבור רבי יהודה בן תימא ובשאר המערות קבורים תלמידיו.

 

קברו של רבי הלל                                       

מסלול: תיכנסו לבית הקברות ותיפנו שמאלה בשביל עפר. תמשיכו בשביל העפר עד שתראו שער מצד ימין. תעברו את השער ותלכו בשביל עד שתגיעו לחלקת הקבר של רבי הלל.

רבי הלל

רבי הלל , אמורא בבלי שחי בדור השני, היה תלמידיהם של רבן גמליאל ורבי חייא ומורו של ריש לקיש. בנוסף הוא מכונה הלל השני, הלל האחרון או הלל נשיאה. זאת ועוד יש כאלה שמכנים אותו הלל השלישי מכיוון שלרבי יהודה היה נכד שקראו לו הלל. אף  הוא שימש בתפקיד נשיא הסנהדרין. גם הוא  תיקן את הלוח העברי. לבסוף בתקופתו הנצרות שלטה בישראל, ולכן היו רדיפות נגדם של היהודים ולפגיעה במעמדה של ההנהגה היהודית בישראל.

יום פטירתו אינו ידוע.

קברי צדיקים בקדיתא

קברו של רבי טרפון

דרך הגעה: בכביש 89 תיפנו צפונה ותמשיכו כשני קילומטרים עד שתראו גרם מדרגות משמאל. בקרבתם תחנו את רכבכם.

מסלול: תעלו במדרגות ותלכו עד שתגיעו לחלקת הקבר של רבי טרפון.

רבי טרפון

רבי טרפון, תנא שחי בדור השני ובדור השלישי, היה תלמידו של שמאי, רבן גמליאל ורבן יוחנן בן זכאי, היה מורו של רבי עקיבא ורבי יהוד וחברו של רבי עקיבא. בנוסף הוא נחשב לאחד מחכמי יבנה. זאת ועוד הוא שימש בתפקיד ראש ישיבת לוד ובתפקיד כהן. אף הוא הקים את בית המדרש שבלוד. גם הוא שלט בכל מקצועות התורה, ולכן נהג להתווכח עם חכמים רבים. לבסוף הוא כתב ספרי הלכה וספרי אגדה.

יום פטירתו אינו ידוע.

יש סברה שהוא קבור בבניאס, יש סברה שהוא קבור בטבריה ויש סברה שהוא קבור במירון, ששם גם תוכלו לראות את חלקת הקבר שלו.

דרך הגעה לחלקת הקבר שבהר מירון

בהר מירון הוא קבור במקום שבו ממוקם בית הכנסת העתיק – בית המדרש של מירון. מבית הכנסת ממשיכים עד שתראו כיכר שבו תמשיכו כמאתיים מטרים ובפנייה הראשונה תיפנו שמאלה. תמשיכו ללכת כמאתיים וחמישים מטרים עד שתגיעו לשביל עפר שבתוך חורשת עצים.  תלכו בשביל העפר ישר ואחרי כן תיפנו ימינה. תמשיכו עד שתגיעו לחלקת הקבר של רבי יהודה בן בתירא ותיפנו שמאלה. תמשיכו ישר ומייד אחרי כן ימינה. תמשיכו ללכת כחמישים מטרים עד שתגיעו לקברו רבי טרפון –  קברו ממוקם בסלע ענק שמתחתיו יש מערת קבורה.

– 

קברי צדיקים בחצור הגלילית

קברם של חוני המעגל, חנן הנחבא ואבא חלקיה

דרך הגעה: תיסעו בכביש 90 עד צומת ראש פינה, שבו תיפנו שמאלה לכיוון חצור הגלילית. תמשיכו לנסוע כשני קילומטרים עד שתגיעו לצדה השני של חצור הגלילית. שם תיפנו שמאלה ותיסעו כשלוש מאות מטרים עד שתגיעו למבנה שלו יש כיפה, שמתחתיו יש מערה. לצדו תחנו את רכבכם.

מסלול: תיכנסו למערה, שבה תראו ארבעה כוכים, שבמרכזה תוכלו לראות את חלקת הקבר של חוני המעגל.

חוני המעגל

חוני המעגלהיה תנא שהיה חכם גדול בתורה, חסיד וצדיק. בנוסף הייתה לו יכולת שאפשרה לגרום לתפילות שונות להתקיים. אחת מסגולותיו הייתה לצייר עיגול באדמה, להיעמד במרכזו ולהתפלל לאלוהים כדי שיוריד גשם. זאת ועוד הוא נהג לפתור את שאלותיהם השונות של העם.

יום פטירתו אינו ידוע.

יש הטוענים שהוא נקבר בעלמה ויש הטוענים שהוא נקבר בירושלים.

משם תיפנו שמאלה לכיוון כביש העשוי מאספלט. אחרי כן תמשיכו כארבע מאות מטרים שאחריהם תיפנו שמאלה. משם תמשיכו ללכת כתשע מאות מטרים עד שתגיעו לבית הגליל. תיפנו שמאלה ותלכו כשמונים מטרים עד שתגיעו לצומת דרכים שבו תיפנו ימינה. תמשיכו ללכת כמאה ועשרים מטרים עד שתגיעו לשביל עפר. שם תלכו כמאתיים מטרים עד שתגיעו לצומת נוסף שבו תיפנו ימינה. תמשיכו ללכת כשבע מאות מטרים ולאחר שתגיעו לעמוד החשמל תיפנו שמאלה. משם תלכו כחמש מאות וחמישים מטרים, שבמהלכם תוכלו לראות חלמוניות, עד שתגיעו לצומת המסומן בכחול- לבן ותיפנו ימינה. משם תלכו כמאתיים מטרים שבמהלכם תלכו בסבך עצי זית  עד שתגיעו למערה שבה ממוקמת חלקת הקבר של חנן הנחבא וחלקת הקבר של אבא חלקיה.

חנן הנחבא

חנן הנחבא , בן בתו של חוני המעגל ובן דוד של אבא חלקיה. בנוסף הוא היה חסיד ואיש מופת. גם היה לו כוח שאפשר לו להתפלל כדי שירד גשם. הכינוי נחבא נתפס אליו מכיוון שהוא נהג שלא להתבלט מכיוון שהוא סירב להצעת החכמים למנותו לפרנס הציבור ומכיוון שהוא היה מתחבא בעת שהתפלל לאלוהים שיוריד גשם.

יום פטירתו אינו ידוע.

אבא חלקיה

אבא חלקיה, תנא  שהיה בנו של חוני המעגל, היה חסיד וצדיק. הוא אף נהג להתפלל להורדת גשמים.

יום פטירתו אינו ידוע.

– 

קברי צדיקים בעלמה

קברם של רב המנונא בבלאה, של רב הונא ושל רבה

דרך הגעה: מצומת עין זיתים תעברו לכביש 886 עד שתגיעו לכרם בן זמרה. משם תמשיכו כתשעה קילומטרים עד למפגש עם כביש  8966.תמשיכו לנסוע כשמונים מטרים ותיפנו ימינה. תמשיכו עד שתגיעו לגדר שבמרכזה יש שער ותחנו את רכבכם.

מסלול: תעברו את השער ותעלו במעלה הגבעה כמאה וחמישים מטרים עד שתגיעו למערת הבבליים, שבה תוכלו לראות שמונה כוכים העשויים מבזלת, הממוקמת מתחתיו של עץ תאנה שלצדו נובע מעיין .

רב המנונא

רב המנונא, אמורא בבלי שחי בדור השלישי, היה תלמידיהם של רב יהודה, רב הונא ועולא וחברו של רב חסדא. הוא תיקו נוסחאות של ברכות. ביום פטירתו נפלו אבנים מהשמים.

יום פטירתו אינו ידוע.

רב הונא

רב הונא אמורא שחי בדור השני, היה תלמידו של רב ושל שמואל, מוריהם של רבה, של רב יוסף, של רב אחא ושל רב סחורה, וחברם של רבי יהודה, של רב נחמן, של רב חסדא ושל רב חלקיה. בנוסף הוא נחשב לאחד מגדולי אמוראי בבל. זאת ועוד הוא  שימש בתפקיד ראש ישיבת סורא. אף הוא שלט במשפט העברי, במאגיה ובהלכה. לבסוף הוא עסק בצדקה ובצורכי הציבור.

יום פטירתו אינו ידוע.

יש הטוענים שהוא נקבר בבבל ויש הטוענים  שהוא קבור בכפר כנה.

רבה

רבה, אמורא בבלי שחי בדור השני ובדור השלישי, היה תלמידיהם של רב הונא, של רבי יוחנן ושל רב יהודה, מוריהם של אביי ורבא, וחברם של רב יוסף ורב חסדא. בנוסף הוא שימש בתפקיד ראש ישיבת פומבדיתא ובתפקיד כהן. זאת ועוד הוא היה חסיד ועניו.

יום פטירתו אינו ידוע.

קבר רבי אלעזר בן ערך

דרך הגעה: מצומת עין זיתים תעברו לכביש 886 עד שתגיעו לכרם בן זמרה. משם תמשיכו כתשעה קילומטרים עד למפגש עם כביש  8967.  תמשיכו לנסוע בכביש 866 כשבע מאות מטרים ותיפנו שמאלה לכביש העוקף את כפר ריחנייה. משם תיסעו כמאה וחמישים מטרים עד שתגיעו לשביל העפר. תיפנו ימינה בשביל העפר ותמשיכו עד  שתגיעו לסככה גדולה שבקרבתה תחנו את רכבכם.

מסלול: תיכנסו לסככה ובמרכזה תוכלו לראות את חלקת הקבר של רבי אלעזר בן ערך העשויה מאבן שיש שמעליה יש אבן גדולה שלה יש ארבע בליטות בפינות.

 

רבי אלעזר בן ערך

רבי אלעזר בן ערך, תנא שחי בדור השני, היה תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי. נחשב לאחד מחמשת התלמידים הטובים ביותר של רבן יוחנן בן זכאי.

יום פטירתו אינו ידוע.

יש הטוענים שהוא קבור בבית הקברות שבצפת.

קברם של רבי אליעזר בן הורקונוס, של רבי יוסי, של  רבי שמעון בן נתנאל, של רבי אלעזר בן עזריה

מבית הקברות המוסלמי תלכו בשביל עפר עד שתגיעו לחורשת עצים. תלכו בחורשת העצים אז שתראו גרם מדרגות. תרדו בגרם המדרגות עד שתגיעו אל מתחת לאדמה עד שתגיעו למערה שבה יעמוד לרשותכם בית תפילה.

רבי אליעזר בן הורקנוס

רבי אליעזר בן הורקנוס, תנא שחי בדור השני,  היה תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, מוריהם של רבי עקיבא, של רבי ישמעאל, של אונקלוס הגר, של רבי חנינא בן תרדיון, של רבי אלעזר בן עזריה ושל  רבי יוחנן בן נורי, וחברם של רבי יהושע בן חנניה  ושל רבן גמליאל. בנוסף הוא  מכונה רבי אליעזר הגדול. זאת ועוד הוא כתב את הספר “פרקי דרבי אליעזר ואת צוואת רבי אליעזר הגדול. אף הוא הקים ישיבה בעיר לוד. לבסוף הוא נחשב לאחד מחכמי יבנה וייצג אותם באנטיוכה.

יום פטירתו אינו ידוע.

יש הטוענים שהוא קבור במערת שם עבר שבצפת ויש הטוענים שהוא קבור בעין זיתים.

משם תלכו עד שתגיעו לגל של אבנים שממנו תיכנסו למערה שבה קבור רבי יוסי.

 

רבי יוסי

רבי יוסי, תנא שחי בדור הרביעי, היה תלמידיהם של רבי חלפתא, של רבי עקיבא, של רבי ישמעאל, רבי יהושע, רבן גמליאל,  רבי יוחנן בן נורי, רבי אליעזר בן יעקב, של רבי יהודה בן בבא ושל רבן יוחנן בן זכאי, מוריהם של בניו: רבי ישמעאל, רבי אלעזר, רבי חלפתא, רבי אבטילס ורבי מנחם. וגם  של רבי יהודה הנשיא ושל איסי בן יהודה, וחברם של רבי מאיר, של רבי יהודה, של רבי שמעון, של רבן שמעון בן גמליאל ושל רבי אלעזר בן שמוע. הוא מכונה יוסף החכם. בנוסף הוא שימש בתפקיד ראש ישיבת ציפורי, בתפקיד כהן ובתפקיד דרשן. זאת ועוד הוא כתב את הספר “סדר עולם רבה”.

יום פטירתו אינו ידוע.

יש הטוענים שהוא קבור בבית הקברות שבצפת.

משם תמשיכו כעשרים מטרים עד שתראו באר שלצדה גדל עץ זית ומתחתיו ממוקמת חלקת הקבר של רבי שמעון בן נתנאל.

 

רבי שמעון בן נתנאל

רבי שמעון בן נתנאל, תנא שחי  בדור השני, היה תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי. בנוסף הוא שימש בתפקיד כהן.

יום פטירתו אינו ידוע.

משם תמשיכו בשביל עד שתגיעו לכרם זיתים שבמרכזו גדל עץ בוטם עתיק שמתחתיו ממוקמת חלקת הקבר של רבי אלעזר בן עזריה.

 

רבי אלעזר בן עזריה

רבי אלעזר בן עזריה, תנא שחי בדור השלישי, היה תלמידו של רבי אליעזר, מורו של רבי יהודה וחברם של רבי טרפון ושל רבי עקיבא. בנוסף הוא נהג לפרש את ההלכה לפי הפשט ולהתיר בעניינים מסוימים שבהם חכמים אחרים אוסרים. זאת ועוד הוא נחשב לאחד מחכמי יבנה. אף הוא שימש בתפקיד נשיא הסנהדרין ובתפקיד כהן. לבסוף הוא הנהיג את העם ועמו יחד רבן גמליאל.

יום פטירתו אינו ידוע.

קברי צדיקים בפרוד  

קברם של רבי נחמיה העמסוניורבי ישמעאל

דרך הגעה: תיסעו בכביש 886 עד שתגיעו לפרוד. תיפנו ימינה ותיסעו כארבעים מטרים עד שתגיעו לפנייה ימינה לשביל עפר. תיסעו כמאתיים וחמישים מטרים עד שתגיעו לצומת שבו תיפנו שמאלה. תמשיכו לנסוע כמאתיים וחמישים מטרים עד שתגיעו לחניה.

מסלול: תלכו בשביל שבמהלכו תצטרכו לחצות את אפיקו של נחל פרוד, עד שתגיעו לחלקת הקבר של רבי נחמיה העמסוני.משם תרדו במדרגות עד שתגיעו למערה שבמרכזה ממוקמת חלקת הקבר של רבי ישמעאל וחלקת הקבר של רבי נחום המדי.

בתחילה מערה זו הייתה סגורה, ולכן בנו  מעליה מבנה ללא פתח אוורור כדי שישמש את העולים לרגל. שם תוכלו לראות גל אבנים מרובעות שבו עוברת אמת מים. מעליו תוכלו לראות כתובות בכתב מרובע ובכתב רש”י.

רבי נחמיה העמסוני

רבי נחמיה העמסוני ,תנא שחי בדור הרביעי. יש הטוענים שהוא היה תלמידו של רבי עקיבא ויש הטוענים שהוא היה המורה של רבי עקיבא.

יום פטירתו אינו ידוע.

רבי נחום המדי

רבי נחום המדי, תנא שחי בדור הרביעי, היה תלמידיהם של רבי עקיבא ושל רבי יהודה בן בבא וחברו של רבי יהודה. בנוסף הואהיה אחד משלושת דייני הגזרות שהיו אחראים על הטלת קנסות. זאת ועוד הוא כתב את הבסיס לתוספתא.

יום פטירתו אינו ידוע.

משם תלכו כשלוש מאות וחמישים מטרים שבמהלכם תעברו שרידי יישוב, עד שתגיעו לחומה העשויה מאבנים שמתחתיה ממוקמת מערת קבורה שבה קבור רבי ישמעאל.

 

רבי ישמעאל

רבי ישמעאל, תנא שחי בדור השלישי, היה תלמידיהם שלרבי נחוניה בן הקנה, של רבי יהושע בן חנניה ושל רבי אליעזר בן הורקנוס, מוריהם של רבי מאיר, של רבי יונתן ושל רבי יאשיה, וחברו של רבי עקיבא. בנוסף הוא היה חכם גדול ששלט בכל הקשור לתנ”ך, לאגדה ולהלכה, ולכן  נהג להתווכח עם חכמים אחרים בנושאים אלו. זאת ועוד הוא  כתב את הברייתות, את תורת הכוהנים ואת ספרי האגדה. אף הוא טען שיש לעסוק הן בלימוד תורה והן בעבודת כפיים.

יום פטירתו אינו ידוע.

קברי צדיקים בסאסא

קברם של רבי סיסי ושל רבי לוי בר סיסי

דרך הגעה: תיסעו בכביש 86 עד קיבוץ סאסא. תמשיכו לנסוע כחמש מאות וחמישים מטרים עד שתגיעו לבית האריזה של הפירות. שם תיפנו ימינה ותיסעו כחמישים מטרים עד שתגיעו לעץ לבנה גדול שמתחתיו יש  מערה. בקרבת מקום תחנו את רכבכם.

מסלול: תיכנסו למערה שבמרכזה תוכלו לראות את חלקת הקבר של רב סיסי לוי בר סיסי.

רב סיסי

רב סיסי,אביו של רבי לוי בר סיסי,  היה צדיק. עולים לקברו כדי לקבל סגולות מרפא.

יום פטירתו אינו ידוע.

רבי לוי בר סיסי

רבי לוי בר סיסי, חכם ארץ-ישראלי הממוקם בגבול בין התנאים לבין האמוראים, היה תלמידיהם של רבי יהודה הנשיא ורבי חנינא בר חמא, מוריהם של רבי ברכיה, של רבי יעקב בר אבונא, של רבי חייא בר אבא ושל שמואל אבדימי, וחברם של  רבי חנינא בר חמא ושל אבא בר אבא אביו של שמואל. בנוסף הוא מכונה לוי, לוי סבא ו-תנא\אמורא. זאת ועוד הוא עסק בקיבוץ ובסידור הברייתות. אף  הוא שימש בתפקיד דרשן, בתפקיד דיין, בתפקיד חזן ובתפקיד האחראי על כל צורכי הציבור.

יום פטירתו אינו ידוע.

 

 

קברי צדיקים בכרם בן זמרה

קבר רבי יוסי בן זימרא

דרך הגעה: תיסעו בכביש 889 עד שתגיעו לכרם בן זמרה. משן תמשיכו לנסוע כשבע מאות מטרים עד שתראו גשר שבקרבתו תחנו את רכבכם.

מסלול: תעברו את הגשר ותחפשו את חלקת הקבר של רבי יוסי בן זימרא.

רבי יוסי בן זימרא

רבי יוסי בן זימרא, תנא שחי בתקופת המעבר שבין תקופת האמוראים לבין תקופת התנאים, היה מוריהם של רבי יוחנן בר נפחא, של רבי אלעזר בן פדת, של לוי בר סיסי ושל רבי אבהו, וחברו של רבי יהודה הנשיא. בנוסף הוא כתב מאמרים העוסקים באגדה. זאת ועוד הוא שימש בתפקיד כהן.

יום פטירתו אינו ידוע.

יש הטוענים שהוא נקבר במערת שם ועבר שבצפת.

קברי צדיקים בכפר ברעם

קבר עובדיה הנביא

דרך הגעה: תיסעו בכביש 89 עד צומת חירם שבו תעלו על כביש 899. תמשיכו עד כפר ברעם העתיק. משם תמשיכו לנסוע כשש מאות מטרים עד שתגיעו לבית הקברות הנוצרי. משם  תמשיכו לנסוע כמאה ועשרים מטרים שאחריהן תיפנו שמאלה עד שתגיעו לסופו של כפר ברעם העתיק ששם תחנו את רכבכם.

מסלול: תלכו כשבעים מטרים עד שתגיעו למערה שבה קבור עובדיה הנביא שלצדה יש שטח המוקף בגדר שבו תוכלו לראות מערות רבות, בורות מים ושוקת. אף תוכלו לראות משם את שרידיו של בית הכנסת העתיק בברעם שנקרא על שמו של עובדיה הנביא.

עובדיה הנביא

עובדיה הנביא היה אדומי ששימש בתפקיד האחראי על ביתו של אחאב מלך ישראל  ונחשב לאחד מנביאי תרי עשר.

יום פטירתו אינו ידוע.

יש הטוענים שהוא נקבר בכפר חיטין, יש הטוענים שהוא נקבר בשומרון, יש הטוענים שהוא נקבר בגוש חלב ויש הטוענים שהוא נקבר בירושלים.

קברם אסתר המלכה, רבי פנחס בן יאיר, רבי נחמן קטופא ומר זוטרא

דרך הגעה: תיסעו בכביש 89 עד צומת חירם שבו תעלו על כביש 899.  תמשיכו לנסוע כשני מטרים ותיפנו ימינה בכביש 8967 המוביל לכיוון ברעם. בברעם תיסעו כמאתיים מטרים עד שתגיעו לבית הכנסת העתיק של ברעם ושם תחנו את רכבכם.

מסלול: תחצו את הכביש ותלכו בשביל עד שתראו במרכזו של כרם מבנה עתיק שמתחתיו ממוקמת המערה שבה קבורים מרדכי הצדיק ואסתר המלכה.

אסתר המלכה

אסתר המלכה היא דמות מקראית העומדת במרכזה של מגילת אסתר שאותה אנו קוראים בחג הפורים. בנוסף היא מכונה הדסה ובמגילה היא הייתה אשתו של אחשוורוש . זאת ועוד היא ועמה יחד מרדכי היהודי,דודה מצד אביה, הובילו להצלתם של יהודי פרס ניצלו ממוות. לבסוף היא הייתה נביאה.

 יום פטירתה אינו ידוע.

יש הטוענים שהיא קבורה בבית הקברות שבצפת, יש הטוענים שהיא קבורה בטבריה, יש הטוענים שהיא קבורה בעוורתא, יש הטוענים שהיא קבורה בגוש חלב ויש הטוענים שהיא קבורה בפרס.

מחלקת הקבר של אסתר המלכה תיפנו שמאלה לשביל עפר, שבמהלכו תעברו בבסיס צבאי, ותלכו בו כמה מטרים. תיפנו שמאלה בשביל המוביל לחורשה ותמשיכו בו עד שתגיעו לגדר שבמרכזה יש שער המונע את כניסתם של הצאן והבקר. אחרי שתעברו את השער תיפנו שמאלה ותמשיכו בשביל עד שתראו  מערה שבה תוכלו לראות שני כוכים הנראים בצורת אמבטיה שבהם קבורים רבי פנחס ורבי נחמן קטופא.

 

רבי נחמן קטופא

רבי נחמן קטופא נולד להורים פנחס בן יאיר ואשתו לאחר שנים רבות של עקרות. מגיל צעיר הוא שלט בתורה, אך אביו גרם לו לשתוק במשך שתים-עשרה שנים. יום אחד אמו הציבה בפני בעלה אולטימאטום או שיגרום לבנו לחזור לדבר  או שימיתהו. רבי פנחס סירב, אך אשתו הצליחה לשכנע אותו. בעקבות זאת רבי פנחס נישק את בנו והשביע אותו לא לספר שהוא יודע לדבר. כשרבי נחמן התחיל לדבר הוא אמר את חמשת הנבואות על סדר ה-א”ב ומאז הוריו לא הפסיקו לבכות. זמן קצר אחרי כן הוא מת, ומכיוון שהוא נפטר בגיל צעיר הוא קיבל את השם קטופא.

יום פטירתו אינו ידוע.

רבי פנחס בן יאיר

רבי פנחס בן יאיר, תנא שחי בדור השלישי, היה חברם של רבי שמעון בר יוחאי ושל רבי יהודה הנשיא. הוא היה חסיד. בנוסף הוא כתב מאמרים העוסקים במוסר ובטהרת המידות. יש הטוענים שמדובר בחמיו של רבי שמעון בר יוחאי ויש הטוענים שמדובר בחתנו של רבי שמעון בר יוחאי.

יום פטירתו אינו ידוע.

יש הטוענים שהוא קבור בבית הקברות שבצפת שאף בו תוכלו למצוא את חלקת הקבר שלו.

דרך הגעה לבית הקברות בצפת

בצפת תיסעו עד התחנה המרכזית ובפנייה שלפניה תיפנו ימינה ברחוב ירושלים. תיסעו ברחוב ירושלים עד הפנייה הראשונה הפונה ימינה. תיפנו ימינה ברחוב האר”י ותמשיכו עד סופו. שם תעמוד לרשותכם חניה. מהחניה תרדו במדרגות עד שתגיעו לבית הקברות.

בבית הקברות תלכו בשביל עד שתגיעו לשטח שבו גדלים עצי פרי ועצי זיתים. שם תוכלו לראות גל אבנים המוקף בגדר המסמל את מקום קבורתו של רבי פנחס בן יאיר. לשם מגיעים כדי להתפלל לאלוהים שיציל אותנו מצרה.

משם תלכו כמאה וחמישים מטרים עד שתגיעו לשרידי מבנה שמתחתיו ממוקמת מערה שבמרכזה ממוקמת חלקת הקבר של מר זוטרא.

 

מר זוטרא

מר זוטרא,  אמורא בבלי שחי בדור השישי, היה תלמידיהם של רב פפא ורב פפי, וחברו של רב אשי ששימש בתפקיד ראש ישיבת סורא ואמימר ששימש בתפקיד ראש ישיבת נהרדעא. מר זוטרא שימש בתפקיד ראש ישיבת פומבדיתא. בנוסף הוא חיבר את ברכת האבלים. זאת ועוד הוא קבע שאדם שלוקח מאדם אחר דבר שאינו שלו, חשוד בגניבה ושהאדם צם למען הצדקה שהוא נותן ביום הזה. אף הוא כתב הלכות בשמם של חכמים רבים.

יום פטירתו אינו ידוע.

קברו של עידו הנביא

דרך הגעה: בצומת שבו נפגשים כביש 90 עם כביש 99 תיפנו ימינה. תמשיכו לנסוע כשישה קילומטרים עד שתגיעו לכביש 918. תעלו עליו ותיסעו בו עד שתגיעו לשלט המורה לכיוון “אסון המסוקים\גדות\חורשת טל. תיפנו ימינה ותיסעו כקילומטר עד שתראו מצד שמאל כביש אספלט שבו ממוקמות שתי אנטנות גבוהות. תיסעו בכביש זה כשני קילומטרים עד שתגיעו לצומת שבו תיפנו שמאלה. תיסעו עד שתגיעו לחניון שבו תחנו את רכבכם.

עידו הנביא

עידו הנביאהיה בנה של האישה השונמית וכינויו הוא איש האלוקים. הואשימש בתפקידו בתקופת המלכים ואף ניבא על ירבעם בן נבט. בנוסף הוא כתב את ספרי הנבואות “חזות יעדו החוזה”, ו- “מדרש הנביא עידו”.

יום פטירתו אינו ידוע.

קברי צדיקים בכפר חנניה

קברם רבי חלפתא ובניו רבי יוסי ורבי שמעון

דרך הגעה: מצומת חנניה תעלו על כביש 85  ותיסעו עד צומת עמיעד. משם תמשיכו לנסוע כקילומטר עד לצומת חלפתא שבו תיפנו ימינה לכביש 806. תמשיכו לנסוע כמאה וחמישים מטרים עד שתראו מצד ימין חצר מגודרת ומרכזה גדלים עץ אלון שמתחתיו יש חלקת קבר אחת ועץ אלה שמתחתיו ממוקמת חלקת קבר שנייה.

אבא חלפתא\רבי חלפתא

אבא חלפתא\רבי חלפתא, תנא שחי בדור השלישי, חברם של רבי אליעזר בן עזריה, של רבי חנינא בן תרדיון, של רבי יוחנן בן נורי  ושל רבי עקיבא. בנוסף שימש בתפקיד ראש בית הדין בציפורי.

יום פטירתו אינו ידוע.

רבי יוסי בן חלפתא

רבי יוסי בן חלפתא, אחד מגדולי התנאים שחי בדור הרביעי, היה תלמידיהם של רבי חלפתא, של רבי עקיבא, של רבי יוחנן בן נורי ושל רבי יהודה בן בבא, ומורו של רבי יהודה הנשיא. בנוסף הוא מכונה גם רבי יוסי החכם. זאת ועוד הוא כתב מאמרים העוסקים בענייני אגדה ואת הספר ‘סדר עולם’ רבה. אף הוא שימש בתפקיד ראש ישיבת ציפורי. גם הוא שלט מצד אחד בכל הקשור למקרא, ולכן היו לו ויכוחים רבים עם חכמים אחרים, ומצד שני הוא שלט בידע הכללי, בעיקר בכל הקשור לטבע.

יום פטירתו אינו ידוע.

רבי שמעון בן חלפתא

 רבי שמעון בן חלפתאחי בתקופה שבין התנאים לבין האמוראים. היה תלמידו של רבי יהודה הנשיא ושל רבי מאיר, וחברם של רבי חייא ושל רבי שמעון.

יום פטירתו אינו ידוע.

יש הטוענים שהוא קבור בבית הקברות העתיק שבצפת.

קברם של  רבי חנניה בן עקשיא ושל רבי זכריה בן הקצב

דרך הגעה: תיסעו בכביש 85 עד לצומת חלפתא, שבו תיפנו לכיוון כפר חנניה ותיסעו כשלוש מאות וחמישים מטרים עד שתראו עץ שמתחתיו ממוקם מבנה קטן. אחריו תיפנו שמאלה ותיסעו עד שתגיעו לשביל בטון המוביל לחצר ובקרבת מקום תחנו את רכבכם.

מסלול: תיכנסו לחצר ותלכו כמאה מטרים עד שתגיעו למערה שבה ממוקמת מערה סגורה הרמטית בדלת העשויה מברזל שעליה חקוקות אותיות עבריות. כדי שעולה הרגל יוכלו להגיע למקום הקימו בסמיכות למערה גל אבנים שבו יש מספר כוכים הזהה לכמות הנקברים במקום: רבי חנניה בן עקשיא, אשתו ותלמידיו.

רבי חנניה בן עקשיא

רבי חנניה בן עקשיא, תנא שחי בדור הרביעי, כתב מאמרים העוסקים בהלכה. נהוג שכל יתום אומר את המשנה של רבי חנניה בן עקשיא לפני אמירת קדיש.

יום פטירתו אינו ידוע.

לצדה תוכלו לראות את המערה שבמרכזה ממוקמת חלקת הקבר של רבי זכריה בן הקצב.

רבי זכריה  בן הקצב

 רבי זכריה, תנא שחי בדור הראשון, נחשב לאחד  מחכמי ארץ ישראל ושימש בתפקיד כהן.

 יום פטירתו אינו ידוע.

קברם של רבי יעקב ובנו רבי אליעזר

דרך הגעה: בכביש 85 תיפנו ימינה ותיסעו  כשלוש מאות וחמישים מטרים עד שתראו עץ גדול שמתחתיו ממוקם מבנה שלו חצר, שבקרבתם תחנו את רכבכם. תיכנסו למבנה, שבו יעמוד לרשותכם אולם תפילה כדי שתוכלו להתפלל שם. בקצהו של המבנה יש ארון קודש.

תרדו במדרגות עד שתגיעו למערה שבה ממוקמת חלקת הקבר של רבי אליעזר בן יעקב. לצדה של המערה תוכלו לראות שני עצי אלון מצוי. המערה חסומה שמעליה יש חנית ולכן הקימו בכניסה אליה גל אבנים כדי שישמש את העולים לרגל.

רבי אליעזר בן יעקב

רבי אליעזר בן יעקב, תנא שחי בדור השני, זכה לראות את בית המקדש ושלט בכל מה שקשור אליו. בנוסף אם יש עניין שאין מסכימים עליו, יש נטייה לקבל את דעתו של רבי אליעזר.זאת ועוד הוא כתב מאמרים העוסקים בענייני הלכה. נוהגים לעלות לקבר כדי להתפלל לאלוהים שישמור על פיקדון שאתם מפחדים להפסיד.

יום פטירתו אינו ידוע.

משם תמשיכו בשביל כשלושים מטרים עד שתקרו עץ נמוך היוצא מתוכו של גל אבנים המשמש לפתחה של המערה שבה קבור רבי יעקב.

רבי יעקב

רבי יעקבהוא דמות  שאין אנו יודעיםבדיוק מאיזו תקופה היא ולמי מתכוונים שמדברים עליה: האם רבי יעקב הוא בנה של בת של אלישע בן אבויה או האם רבי יעקב הוא אביו של אליעזר.

יום פטירתו אינו ידוע.

קברי צדיקים ברמות נפתלי

קברם של חבר הקיני, יעל אשת חבר הקיני, ברק בן אבינועם ודבורה הנביאה

דרך הגעה: מצומת ישע תעלו על כביש 899 ותיסעו כשני קילומטרים לכיוון צומת חירם. אחרי כן תגיעו למסעף שבו תיפנו ימינה ותמשיכו עד שתגיעו לחניון שבו תחנו את רכבכם.

מסלול: תלכו בשביל כשישים מטרים עד שתגיעו למעיין שלצדו ממוקמים שני בנייני קבורה עתיקים ומיוחדים: הבניין המערבי נהרס כמעט לגמרי ואילו בבניין המזרחי תוכלו לראות חלקות קבר גדולות ומעוטרות שבהן קבורים ברק בן אבינועם, דבורה הנביאה, חבר הקיני ויעל אשת חבר הקיני.

ברק בן אבינועם

ברק בן אבינועם הוא דמות מקראית ששימשה בתפקיד שופט, בתפקיד מנהיג צבאי ובתפקיד קצין מבצעים שנשלח למלחמה נגד סיסרא, שר הצבא של מלך כנען. יש סברה שהוא היה בעלה של דבורה הנביאה. בנוסף ברק נלחם בסיסרא ואף הצליח לפגוע בו, אך סיסרא הצליח להימלט ממנו. זאת ועוד הוא שר יחד עם אשתו את שירת דבורה.

יום פטירתו אינו ידוע.

דבורה הנביאה

דבורה הנביאה  היא דמות מקראית ששימשה בתפקיד נביאה, בתפקיד מנהיגה שהובילה את המלחמה נגדו של סיסרא ונגדו של יבין, בתפקיד משוררת ובתפקיד שופטת. יש סברה שהיא הייתה  אשתו של ברק בן אבינועם. בנוסף היא שרה ועמה יחד ברק בן אבינועם את שירת דבורה.

יום פטירתה אינו ידוע.

יש הטוענים שהיא קבורה בבית הקברות שבעכו ויש הטוענים שהיא קבורה בטבריה .

חבר הקיני

חבר הקיני הוא דמות מקראית ששימשה בתפקיד שר צבאו של יבין מל כנען. בנוסף הוא היה בעלה של יעל שרצחה את סיסרא.

 יום פטירתו אינו ידוע.

 

יעל אשת חבר הקיני

יעל אשת חבר הקיני היא דמות מקראית שסיסרא הגיע אליה לאחר שנמלט מצבאו של ברק בן אבינועם. בשלב זה היא הציעה לו חלב וכיסתה אותו בשמיכה. לאחר שסיסרא נרדם, היא רצחה אותו. בעקבות זאת הובילה לניצחונה של ישראל. בנוסף היא הייתה שופטת.

יום פטירתה אינו ידוע.

קברי צדיקים בחוקוק

קברו של חבקוק הנביא

דרך הגעה: מצומת נחל עמוד תיפנו ימינה  ותיסעו כשני קילומטרים עד שתגיעו לכביש 65. מכביש זה תיפנו לשביל הגישה המוביל לחניון שלום על ישראל. לאחר שתחנו את רכבכם תיכנסו לבית הכנסת המוסלמי העתיק ותלכו בו עד שתגיעו לשרידיו של מבנה עתיק. שם יעמוד לרשותכם גרם מדרגות שיוביל אתכם לבית הכנסת העתיק.

חבקוק הנביא

חבקוק הנביא היה בנה של השונמית. חבקוק קיבל את שמו בשל שני החיבוקים שחיבקו אותו, האחד של אמו והשני של אלישע שהחיה אותו. בנוסף יש הטוענים שהוא קיבל את שמו בשל צמח ריחני הלקוח מהשפה האכדית. על נבואותיו של חבקוק תוכלו לקרוא בספר חבקוק שהוא הספר השמיני בחלק תרי עשר שבתנ”ך.

יום פטירתו אינו ידוע.

יש הטוענים שהוא נקבר בהר הזיתים שבירושלים ויש הטוענים שהוא נקבר בעיר אלקוש שבעירק.

קברי צדיקים בשזור

קבריהם של רבי ישמעאל, רבי שמעון בן אלעזר ורבי שמעון שזורי

דרך הגעה: מכביש 85 עוברים לכביש המוביל לכפר רמה. תמשיכו לנסוע כמאה מטרים ותיפנו שמאלה בכביש המוביל לשזור. תמשיכו לנסוע כשני קילומטרים שאחריהם תיפנו ימינה ומייד אחרי כן שמאלה ובפנייה הראשונה שוב תיפנו שמאלה. תמשיכו לנסוע כשלוש מאות וחמישים מטרים עד שתגיעו לבניין גדול. משם תיסעו בשביל עפר עד שתגיעו למבנה קטן שלו כיפה שלצדו תחנו את הרכב.

מסלול: תיכנסו למבנה שבמרכזו תוכלו לראות את חלקת הקבר של רבי ישמעאל בן אלישע.  אחרי כן תצאו מהמבנה ותעברו לצד השני. תמשיכו ללכת כמאה וחמישים מטרים עד שתגיעו לחלקת הקבר של רבי שמעון בן אלעזר.  משם תמשיכו לכיוון סבך העצים שבמרכזו תוכלו למצוא את חלקת הקבר של רבי שמעון שזורי.

רבי ישמעאל בן אלישע

רבי ישמעאל בן אלישע, תנא שחי בדור הראשון, היה חברם של רבן שמעון בן גמליאל ושל רבי חנינא. בנוסף הוא שימש בתפקיד הכהן הגדול בבית המקדש השני. זאת ועוד הוא נחשב לאחד מעשרת הרוגי מלכות.

יום פטירתו ב-כ”ו בסיוון.

 

רבי שמעון בן אלעזר

רבי שמעון בן אלעזר, תנא שחי בדור הרביעי ובדור החמישי, היה תלמידיהם של רבי מאיר ושל רבי שמעון בר יוחאי, וחברו של רבי יהודה הנשיא . בנוסף הוא לימד שאם יש יותר אותיות מאשר ניקוד, יש לדרוש לפי הכתב, ואילו אם יש יותר ניקוד מאשר אותיות יש לדרוש לפי הניקוד.

יום פטירתו אינו ידוע.

יש הטוענים שהוא קבור בטבריה.

רבי שמעון שזורי

רבי שמעון שזורי, תנא שחי בדור הרביעי, היה תלמידו של רבי טרפון ומוריהם של תלמידי רבי עקיבא. בנוסף הוא כתבה מאמרים בשמו של רבי טרפון. מקורו של השם שזורי התקבל בשל שם הכפר שבו הוא חי ובשל תעסוקתו –  הוא עסק בשזירת חבלים.

יום פטירתו אינו ידוע.

קברי צדיקים בעילבון

קברו שלרבי מתיא בן חרש

דרך הגעה: מכביש 65 תיסעו כשבעה קילומטרים עד לצומת גולני שבו תיפנו שמאלה. תמשיכו עד לצומת עילבון ותעלו על כביש 806. משם תמשיכו כשני קילומטרים ותיפנו שמאלה. תמשיכו כשלוש מאות וחמישים מטרים עד לשער. בקרבת מקום תחנו את רכבכם.

מסלול: תעברו את השער ותרדו במדרגות כשישים מטרים עד שתגיעו לחורשת עצי אלה שלאורכה זורם מעיין. במרכזה של החורשה תוכלו לראות מערה קטנה שבה תוכלו לראות את חלקת הקבר של רבי מתיא בן חרש.

רבי מתיא בן חרש

רבי מתיא בן חרש, תנאו שחי בדור השלישי ובדור הרביעי, היה תלמידו של רבי אליעזר הגדול, של רבי ישמעאל, של רבי אליעזר בן עזריה, של רבי יאשיה ושל רבי מאיר, וחברם של רבי יהודה בן בתירא, חנניא, רבי שמעון בר יוחאי ושל רבי יאשיה. בנוסף הוא הקים בית דין וישיבה בעיר רומי. זאת ועוד הוא כתב מאמרים שעסקו בענייני הלכה ומאמרים שעסקו בענייני אגדה.

יום פטירתו אינו ידוע.